IT-anbyder i Bodø etterforskes for korrupsjon i Danmark

Bodø kommune skal inngå ny avtale om IT-drift i kommunen. En av anbudsfinalistenes datterselskap etterforskes for grov korrupsjon i Danmark. (Foto: Wikimedia Commons, Lars Røed Hansen).
IT-selskapet Atea AS er en av tre anbydere i konkurransen for å drifte hele IT-nettet i Bodø kommune. Samtidig er Ateas datterselskap i Danmark under etterforskning for korrupsjon.

 

IT-selskapet Atea AS er en av tre anbydere i konkurransen for å drifte hele IT-nettet i Bodø kommune. Samtidig er Ateas datterselskap i Danmark under etterforskning for korrupsjon.

Bodø kommune er helt i sluttfasen med å avgjøre konkurransen om hvilket selskap som skal få kontrakt på drift av IT-tjenester i kommunen, sammen med en del tilleggstjenester og konsulentvirksomhet. En av anbydernes (Atea AS) datterselskap er under politietterforskning i Danmark for grov korrupsjon.

Godt kjent med anklagene

Avtalen, som skal gå over fire år med mulig forlengelse i inntil to år, dreier seg om flere ti-talls millioner kroner, ifølge rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune. Rådmannen understreker overfor High North News at kommunen er godt kjent med etterforskningen som pågår i Danmark.

-Vi har et kompetent og faglig sterkt innkjøpsmiljø og vi har både intern og ekstern juridisk kompetanse – så dette er selvsagt med i våre vurderinger. Vi har vært klar over disse forholdene lenge, også gjennom prekvalifiseringen til anbudsrunden, påpeker Jensen.

Gjelder «andre forhold»

Bodørådmannen presiserer at det er tre faktorer som vil avgjøre anbudskonkurransen, nemlig pris, kvalitet og andre forhold.

-Dette sorterer under andre forhold, og tas med i vurderingen, sier Jensen.

Han vil ikke si noe om når avgjørelsen vil falle, annet enn at det «skal skje så raskt som mulig, og da snakker vi ikke om måneder, snarer om dager eller uker».

-Har korrupsjonsetterforskningen i Danmark bidratt til å forsinke prosessen?

Har ingen tidsfrist

-Vi har ikke noen tidsfrist som vi jobber etter, ut over det jeg har sagt, at vi ønsker å ha dette på plass snarest mulig, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Etter hva High North News erfarer har imidlertid dagens driftsavtale, med det Bodøbaserte selskapet iTet, allerede gått ut, slik at man nå har en avtale med iTet som er forlenget i to omganger. I arbeidet med det nye anbudet har kommunen tidligere stipulert at arbeidet ville være ferdig midt i oktober.

Men ifølge rådmannen er det altså ikke selve korrupsjonssaken i Atea Danmark som har skapt forsinkelsene.

«Det er helt uhørt»

Hans Nilsen, daglig leder i iTet, er svært negativ til at Atea fremdeles er med i anbudskappløpet – sammen med iTet selv og det Telenoreide selskapet Evry.

-Jeg er fullstendig klar over at mange vil si at jeg snakker for «min syke mor», men jeg er av den sterke oppfatning at det offentlige må gå foran som et meget godt eksempel for hva slags næringsliv vi vil ha her i landet. Å inngå en kontrakt med et selskap som er under etterforskning for så grov korrupsjon som i dette tilfelle, er helt uhørt i min verden, sier Nilsen.

Sterke indisier

-Vil det ikke være en forhåndsdømming dersom Atea blir utestengt fra anbudskampen før det eventuelt foreligger noen dom i Danmark?

-I denne saken er det så sterke indisier – og alt ligger ute på nettet – at jeg ikke skjønner hvordan det skal være noen som helst sjanse for at de ikke dømmes, sier Hans Nilsen.

Han viser blant annet til et lydopptak, der dagens sjef i det danske datterselskapet, Morten Felding, uttaler seg på en måte som noen tolker som en beskrivelse av hvordan man kan unngå revisjonens øyne og oppmerksomhet. Dette opptaket er offentliggjort i den danske avisen Berlingske.

Business as usual

Dag Frølich, som er leder av Ateas avdeling i Bodø, sier at han ikke har anledning til å uttale seg om den pågående etterforskningen i Danmark.

-Det er bare konsernsjef Steinar Sønsteby som uttaler seg i den saken, sier Frølich. Han understreker imidlertid at selskapet arbeider som normalt, og at det inngås nye kontrakter, også med norske, offentlige etater, selv om det pågår etterforskning i Danmark.

Dag Frølich bekrefter også det rådmann Jensen i Bodø kommune har sagt, at selskapet er blitt spurt om korrupsjonssaken, og har gitt sine svar til kommunen, før prekvalifiseringen til anbudskonkurransen.

Meget skuffet

-Vi gikk videre til finalen, og har inngitt vårt anbud, sier Frølich, som også sier seg meget skuffet over det som tilsynelatende har skjedd i det danske datterselskapet.

Hans Nilsen i iTet lar seg ikke mildne.

-Jeg kan gjerne tape et anbud, så lenge det kjempes med blanke våpen. Slikt skjer og skal skje. Men når noen jukser skal de ikke premieres med å få nye kontrakter. Det er som doping i idretten: Hvis det ikke blir slått ned på og får konsekvenser, så er det det samme som å si at det er helt ok.

Må vise vei

Etter min mening har offentlig sektor et ansvar for å vise vei. Og det finnes helt klart retningslinjer i forskriftene som gjelder for offentlige innkjøp som gjør det mulig å avvise en tilbyder, også uten at det foreligger en rettskraftig dom, hevder Hans Nilsen i iTet.

Det har, i skrivende stund, ikke vært mulig for High North News å få kontakt med Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea.

Steinar Sønsteby er konsernsjef i Atea AS. (Foto: Atea)
Steinar Sønsteby er konsernsjef i Atea AS. (Foto: Atea)
IT-selskapet Atea AS vil gjerne drifte IT-nettet i Bodø kommune. Samtidig er datterselskapet  Atea Danmark under etterforskning for grov korrupsjon.
IT-selskapet Atea AS vil gjerne drifte IT-nettet i Bodø kommune. Samtidig er datterselskapet Atea Danmark under etterforskning for grov korrupsjon.

Tags