Høyre samlet i sør for å diskutere nord

- Mitt inntrykk er at det var en veldig bra konferanse, sier Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant fra Finnmark. (Pressefoto: Høyre)

Høyre-politikere fra Nord-Norge var i går samlet i Oslo for å diskutere nordområdesatsing med partikollegaer fra ulike departementer.

Ifølge Martin H. Johannessen, fylkessekretær i Finnmark Høyre, var om lag 25 heltidspolitikere fra Nordland, Troms og Finnmark med på samlingen. Tema for møtet var Nord-Norge og nordområdepolitikk, og hvordan nordnorske politikere kan bidra til å sette regionen på kartet med den nye regjeringen.

Foruten innlegg fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker, var samlingen lagt opp slik at deltagerne fikk innledninger fra de ulike departementsrepresentantene, før det ble tid til spørsmål og dialog.


Nyttig møte

- Mitt inntrykk er at det var veldig bra, og det var også veldig greit å møte de ulike departementene, sier Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant fra Finnmark og medlem i Høyres næringskomite.

Initiativtager og leder i Nordland Høyre, Johnny Finstad, er ikke mindre fornøyd:

- Dette er starten på en ny og tettere dialog med regjeringen. Vi ble både godt informert og ikke minst lyttet til. En svært positiv samling, sier han.

Statssekretærene som deltok på samlingen var Jardar Jensen (Kommunal- og regionaldepartementet), Jon Gunnar Pedersen (Finansdepartementet), John Ragnar Aarset (Samferdselsdepartementet), Bård Glad Pedersen (Utenriksdepartementet), Bjørn Haugstad (Kunnskapsdepartementet) og Sigbjørn Aanes fra Statsministerens kontor.

 

Høyaktuelle temaer

- Dermed ble en rekke høyaktuelle temaer satt på agendaen, særlig innenfor samferdsel, kommunesammenslåing og næring. Vi kom også med innspill på hva som er viktig for vår region i tiden som kommer, sier Finstad, som denne uken møter som vara på Stortinget.

I en felles uttalelse fra Høyre i Nord-Norge skriver partiet at de registrerer at det for tiden er større vekst i landsdelen enn i resten av landet.

- Utviklingsmulighetene og våre enorme naturressurser tilsier en enda mer konkret oppfølging av nordområdesatsingen for å bidra til fremtidig nasjonaløkonomi. Høyre i Nord-Norge ser derfor positivt på at Høyre/FrP-regjeringen jobber hardt for at nordområdesatsingen skal bli mer enn «ordområdesatsingen» til den forrige regjeringen.

 

Tettere samarbeid i vente

Partiet mener fokuset på å verne ressursene i landsdelen har tatt overhånd - foran vern gjennom å ta i bruk ressursene på en bærekraftig måte - for å oppnå en helhetlig samfunns- og næringsutvikling.

- Utbygging av ny infrastruktur, samferdsels-løsninger og kompetanseutvikling er avgjørende for å realisere utviklingspotensialet og naturressursene som finnes i Nord- Norge. Kun en reell satsing på samferdsel vil skape reelle resultater, heter det i uttalelsen.

I forbindelse med regjeringens arbeid med statsbudsjettet melder de også at de vil levere et felles innspill på vegne av Nord-Norge.

Tags