Grønlandske politikere slipper tiltale

De grønlandske politikerne, Aleqa Hammond, Steen Lynge og Kuupik Kleists, slipper tiltale. Det har påtalemakten i landet bestemt.

 

De grønlandske politikerne, Aleqa Hammond, Steen Lynge og Kuupik Kleists, slipper tiltale. Det har påtalemakten i landet bestemt.

Det er borgere i byen Nuuk som har anmeldt de tre politikerne for økonomisk kriminalitet, ved at de alle har brukt av fellesskapets penger til å betale for familiemedlemmers reiser.

Sjefanklager på Grønland, Morten Nielsen, skriver i en pressemelding, at det ikke foreligger noen kriminell handling, men et økonomis mellomværende mellom selvstyret på Grønland og de anmeldte. Dette er forhold som hører inn under sivilretten, skriver Nielsen.

Tags