Göran Persson til Industri2014

Sveriges tidligere statsminister Göran Persson og EU-statsråd Vidar Helgesen skal bidra som foredragsholdere på konferansen Industri2014 som arrangeres i Bodø 18-19 september.

Sveriges tidligere statsminister Göran Persson og EU-statsråd Vidar Helgesen skal bidra som foredragsholdere på konferansen Industri2014 som arrangeres i Bodø 18-19 september. 

- Dette er den viktigste møteplassen for norsk kraftintensiv industri og relaterte bransjer, mener prosjektleder Jo Eirik Frøise i Norsk Industri

Indutri2014 er et samarbeid mellom Norsk Industri, NHO, LO, Nordland Fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Alcoa og Mo Industripark AS.

Sylvia Brustad (direktør i Aker Kværner Holding AS) og Kjersti Kleven (styreleder i Norsk Industri og Kleven Maritime) skal også være blant foredragsholderne.

- I tillegg til at konferansen samler ledere fra mange av landets industribedrifter og bransjer, kommer også politikere fra alle partier - både de i posisjon og de som er i opposisjon, sier Ivar Kristiansen som er regiondirektør i NHO Nordland.

- Konferansen skal bringe fram kunnskap om industrien og industriens rolle i dagens og fremtidens Norge, sier han.

Göran Persson, som var statsminister i Sverige fra 1996 til 2006, skal foredra om industrien sett i et europeisk perspektiv. 

I løpet av konferansen skal også industriens rammebetingelser settes på dagsorden, sier Frøise. Han forteller at lønnsutvikling, utdanning og rekruttering, innovasjon og reindustrialisering vil være blant temaene.

Det er ventet omlag 400 deltagere til konferansen.

Tags