Goldman Sachs inn i Nordsjøen via bakveien

Goldman Sachs Tower i New Jersey. (Foto: Sterilgutassistentin/Wikimedia)

Da det danske Folketinget torsdag godkjente salg av 19 prosent av energiselskapet DONG til det amerikanske finansimperiet Goldman Sachs (GS) ga de samtidig GS tilgang til det norske oljefatet.

Ikke nok med at den danske regjeringen sprakk i forbindelse med nedsalget, som reelt sett var en kapitalutvidelse, men GS fikk altså samtidig et «sugerør» inn i norsk nordsjøolje. Og Goldman Sachs er ikke noen hvemsomhelst, derimot et av verdens desidert største finanskonsern, meglerhus, investeringsbanker osv. 

Så sent som 21. januar i år ble DONG Energy tildelt to nye letelisenser, begge med operatøransvar, i Nordsjøen og i Barentshavet.

Det hører med til historien at DONG allerede er involvert både på norsk sokkel og i Barentshavet i flere lisenser. Selskapet er en av partnerne i Ormen Lange og de har seks letelisenser i Barentshavet, hvorav de er operatør på fire.

 

Milligram og Skilpadde

Den nye lisensen i Barentshavet er et tilleggsareal til Gram-lisensen, og har fått navnet Milligram. Et eventuelt funn her vil sannsynligvis være olje. DONG Energy (50%) er operatør, mens Repsol har de øvrige 50%.

Lisensen i Nordsjøen omfatter fire blokker, og her vil et funn sannsynligvis være gas. Den har fått navnet Skilpadde, DONG (45%) er operatør, og Mærsk (35%) og Petoro (20%) er partnere.

Tvilsomt rykte

Tilbake i 2010 gikk det amerikanske finanstilsynet (Securities and Exchange Commission, SEC) til sivilt søksmål mot Goldman Sachs. SEC mente at selskapet hadde solgt et finansielt produkt som de visste, eller burde ha visst, var et svakt produkt.

Dette produktet var markedsført som godt og solid, men en av partnerne i GS skal ha satt penger på at nettopp dette produktet ville falle i verdi.

Mye sterk humor

Som så ofte ellers blir den slags gjerne viet mye oppmerksomhet, og GS ble i tillegg «offer» for mye og sterk offentlig humor. Blant andre fra president Barack Obama:

"By the way, all of the jokes here tonight are brought to you by our friends at Goldman Sachs. So you don't have to worry, they make money whether you laugh or not . . ."

og fra mange amerikanske talkshowverter og humorister, f.eks. Conan O’Brien:

“Who would invest in Goldman Sachs mortgage investments? I played it safe and bought Greek bonds and magic beans.”

Men nå er det kanskje GS som kan le – hele veien til den norske oljebanken.

 

 

Goldman Sachs 

The Goldman Sachs Group, Inc., (http://www.goldmansachs.com/) best kjent som Goldman Sachs, er en av verdens største globale investeringsbanker og meglerhus. Selskapet ble dannet i 1869, og har hovedkontor i Lower Manhattan-delen av New York City. Goldman Sachs har kontorer i mange av verdens finansielle sentre, inkludert New York City, London, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Zürich og Paris. (Wikipedia)

Tags