Godt rypeår

Rypejakten i år kan bli veldig bra.

I dag går startskuddet for rypejakten i Sverige. Tilgangen på fugler er god i år, skriver nettsidene til Sveriges Radio:

Inför årets ripjakt har olika grupper inventerare varit runt i fjällen för att skaffa en uppfattning om hur mycket ripor det blir i år. En av de ansvariga är Roger Kempainen, som varit i Jokkmokksfjällen och inventerat.

– Det ser väldigt bra ut i år om man jämfört med 2012-13, säger Roger Kempainen.

Senaste toppen på ripor var kring 2002, 2003 och 2004, berättar Roger Kempainen.

– Svängningarna går i 10-12 års cykler, så det stämmer överrens med forskningen att vi får ett bra ripår i år, säger han.

Tags