Frykter spredning til Nord-Norge

En fryktet sykdom truer oppdrettsbransjen i nord.

Pankreassykdommen har i lang tid skapt frykt hos oppdrettere på Vestlandet og i Trøndelag. Nå nærmer den seg Nordland, melder kyst.no.

Så langt i år er 97 norske oppdrettsanlegg angrepet av den fryktede Pancreas disease (PD) . Det er dobbelt så mange som i fjor. Viruset har spredd nordover fra Hordaland, langs kysten til Trøndelag. Også i Nordland har det vært oppdaget enkelttilfeller av sykdommen, men alle de tre nordligste fylkene defineres i dag som sykdomsfri.

Oppdrettsnæringen i Nord-Norge har likevel stor grunn til å bekymre seg, mener førsteamanuensis Kjetil Korsnes ved Universitetet i Nordland.

- Det er en risiko som ligger der, for vi har viruset mer eller mindre på dørstokken til fylket, sier han til NRK .

Ti prosent av all verdens oppdrettslaks produseres i dag i Nordland, og Korsnes mener situasjonen er alvorlig for oppdrettsnæringen i fylket.

Tags