Flere flyr på Island

Flytrafikken til og fra Island øker voldsomt.

For første gang i historien til Icelandair har selskapet i løpet av en måned transportert flere passasjerer enn det er innbyggere i landet, skriver Iceland Review:

The company reports a total of 355,000 passengers to Iceland during the month of July, a 16 percent increase on the same month last year.

Tags