Fiskeriministeren til Svolvær for å møte oppdrettere, men vil ikke love pengehjelp

Fiskeriminister Harald T. Nesvik. Foto: Øyvinn Myge/NFD
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) kaller situasjonen for lakseoppdrettere i nord svært alvorlig, men vil ikke love pengehjelp fra regjeringen. 

Algeoppblomstringen i Nord-Norge har rammet flere oppdrettere. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at de giftige algene har tatt livet av 13 200 tonn i Nordland og Troms. Det tilsvarer rundt 7,7 millioner oppdrettslaks.

Full beredskap

Det er til dels høye konsentrasjoner av alger i flere områder i både Troms og Nordland, og myndighetene har full beredskap. Mandag reiser fiskeriminister Harald T.  Nesvik til Svolvær for å møte berørte oppdrettere. 

- Jeg har stor medfølelse med dem som står oppe i denne situasjonen. Jeg ønsker å møte dem for å se og høre hvordan de står på for å håndtere dette. I tillegg vil jeg forsikre meg om vi fra myndighetenes side bidrar med den praktiske tilretteleggingen som er nødvendig, eller om det er noe mer vi kan gjøre nå, sier Nesvik i forkant av dagens besøk i Solvær.

Han kaller situasjonen "svært alvorlig":

- Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en tragedie med tanke på dyrevelferden, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

Fremdeles høye konsentrasjoner

I en oppdatering fra Fiskeridepartementet søndag, beskrives det at det fremdeles er til dels høye konsentrasjoner av alger i flere områder i både Troms og Nordland. I Troms er det ikke meldt om dødelighet siste døgn. I Nordland er det fortsatt noe dødelighet enkelte steder.

Anslagene er:

Nordland: 6400 tonn, Troms: 6800 tonn.

Nordland: 3,7 millioner fisk, Troms: 4 millioner fisk

Skal ta vannprøver

Fiskeriministeren skal delta på et medlemsmøte i regi av Sjømat Norge. Her vil alle oppdretterne som er rammet være representert. Nesvik skal også være med Fiskeridirektoratets båt «Rind». Her skal de ta vannprøver, og besøke et oppdrettsanlegg. 

Alger dreper oppdrettslaks langs kysten i Nord-Norge. Illustrasjonsfoto: Norsk Havbrukssenter

I Nordland viste undersøkelser av vannprøver lørdag kveld store mengder av Chrysochromulina ute ved Rinøyvåg med avtagende mengder inn i Kanstadfjorden. Søndag var det hovedsakelig utadgående vanntransport fra Rinøyvåg og sørover. 

I Nordland er nå 2,5 millioner fisk flyttet og alle som har meldt flytting er ferdige. 

Lover ikke økonomisk hjelp

Fiskeriministeren sier til NRK mandag morgen at det per nå ikke er aktuelt å komme med noen økonomisk krisepakke til berørte oppdrettere. Flere av dem har varslet at de kan bli nødt til å permittere ansatte som følge av algeoppblomstringen som altså har tatt livet av over 13.000 tonn oppdrettslaks. 

Et omtrentlig regnestykke som Fiskeridirektoratet har satt opp, viser at oppdretterne til nå har tapt over 800 millioner kroner på algedøden. Dette er basert på en kilopris på 62 kroner.

Sjømatbedriftene har bedt regjeringen om å opprette en erstatningsordning. Næringsorganisasjonen sammenligner algesituasjonen med tørkesommeren i landbruket i fjor, skriver NTB. 

– Den gang gikk regjeringen inn med om lag 2,5 milliarder kroner i erstatning til bøndene i det såkalte tørkeoppgjøret. Jeg mener det er en klar parallell til den situasjonen algerammede oppdrettere nå opplever i Nordland og Troms, sa administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene nylig.

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: