Fisken styres av følelser

Fisk handler ut ifra sine emosjoner. Det gjør fiskebestanden mer robust for miljøendringer, enn om de hadde tatt rasjonelle valg, viser ny forskning.

Med andre ord lar vi en impulsiv fysiologisk respons på noe vi ser eller opplever, styre handlingen vår istedenfor å la fornuften bestemme, skriver forskning.no

Man skulle kanskje tro dette ville svekke overlevelsesevnen, men det gjør det ikke – i alle fall ikke for fisk.

– Det gjør heller bestandene bedre rustet til å videreutvikle seg når miljøforholdene tilsier det, sier Jarl Giske, professor ved Institutt for biologi, UiB

Funnet ble publisert  i tidsskriftet «Proceedings of the Royal Society of London series B, Biological Sciences».

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: