Få klare svar fra Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker er svært fornøyd med å endelig få på plass fiskeriavtalen med EU. Foto: NFD

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har få klare svar på hvordan leveringsplikten skal praktiseres i framtiden. Men hun sier lønnsomheten vil være avgjørende for politikken regjeringen vil føre.

En av dem som etterlyste svar i Stortingets spørretime forleden er Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne Ingrid Heggø. Hun viser til den varslede granskingen av hvordan leveringsplikten har fungert de siste 8-10 årene, og vil gjerne vite hva resultatene av granskningen skal brukes til når de foreligger.

Heggø vil også ha svar på om det kan være aktuelt å inndra kvoter, i tilfeller hvor det har vært brudd på leveringsplikten. Ifølge en undersøkelse ble det påvist 18 brudd på denne plikten i 2011.


Tror på ferskfisk

- Det nytter ikke å sette vilkår, det nytter ikke å ha sanksjoner hvor man i ytterste konsekvens faktisk kan trekke tilbake tillatelsen til å fiske, og hvor kvotene faller tilbake til fellesskapet, hvis man faktisk ikke setter makt bak og sanksjonerer det, sier Aspaker. 

Hun forsikrer om at hun fortsatt jobber med saken, og ser på hva slags reaksjoner som skal gis. Ellers levner fiskeriminsteren liten tvil om at fokuset fremover først og fremst vil være på lønnsomhet.

- For uten at vi greier å skaffe oss helårige, lønnsomme arbeidsplasser i fiskeindustrien, nytter det ikke hva vi gjør i flåteleddet og så videre. Vi må fokusere på at vi skal ha bedre lønnsomhet i alle deler av norsk fiskerinæring, så dette er den store jobben – verken mer eller mindre, sier hun.

Regjeringens store ambisjon er å øke verdiskapingen innenfor torskefiskeriene i form av mer foredling på land. Nå, sier fiskeriministeren, er det viktig å se på hvordan fremtiden skal bli for næringen, og her håper hun på gode forslag til løsninger fra de som er en del av den. 


Uklar om regioner

Senterpartiets Marit Arnstad lurer på hva som ligger i at regjeringen ønsker å knytte leveringsplikten opp til regioner, i stedet for enkeltanlegg og kommuner. Hun frykter det for Finnmarks del kan bety nedleggelser av en rekke foredlingsanlegg. Også her svarer ministeren med å vise til behovet for lønnsomhet, og at det er den som vil avgjøre hvilken politikk regjeringen vil føre:

- Når jeg sier at jeg skal se på det, så betyr det at vi nå er i gang med å utrede hvordan den fremtidige leveringsplikten og de fremtidige leveringsforpliktelsene skal håndteres. Det er et arbeid som er igangsatt. Vi kommer til å se det i sammenheng med også de andre rammebetingelsene som denne næringen antakelig måtte trenge å få endringer i, sier hun, og fortsetter:

- Vi ønsker å se det i sammenheng også med det arbeidet som foregår i Sjømatindustriutvalget. Jeg er ikke beredt til her og nå å kvittere ut hva som kommer til å bli den endelige løsningen på denne regionaliseringen, men regjeringsplattformen står fast, og dette er et arbeid som er igangsatt i departementet.

Her kan du lese mer om hvilke svar Aspaker ga på Stortinget.


Tags