-Egen «grønlandsstatsråd» - et tilbakeskritt

Både Demokraatits Randi Vestergaard Evaldsen og Atassuts Steen Kynge avviser forslaget fra IA om en egen dansk statsråd for Riksfellesskapet og Arktis.
Flertallspartiene i Grønlands nasjonalforsamling avviser kravet fra IA om en egen statsråd i Danmarks regjering for Riksfellesskapet og arktiske saker. –Tilbake til fortiden, blir det sagt.

 

Flertallspartiene i Grønlands nasjonalforsamling avviser kravet fra IA om en egen statsråd i Danmarks regjering for Riksfellesskapet og arktiske saker. –Tilbake til fortiden, blir det sagt.

Det var lederen i opposisjonspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), Sara Olsvig, som nylig fremmet et krav om at den danske regjeringen bør ha en egen statsråd for Riksfelleskapet (med Grønland og Færøyene) og arktiske saker. 

Faller på stengrunn

IAs hensikt er å sikre at Danmark tar hensyn til Grønlands interesser både i Riksfellesskapet og i øvrige arktiske spørsmål. Blant annet svikter det i oppdatering av lovgivningen på områder som fremdeles ligger under dansk ansvar og kontroll, sier IAs kandidat til Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen.

Nå slår den grønlandske radiostasjonen KNR fast at forslaget nærmest faller på stengrunn. 

Tilbake til fortiden

De to (av tre) regjeringspartiene på Grønland, Atassut og Demokratene, mener begge at en egen statsråd vil være å skru tiden tilbake til fortidens grønlandsministerium, og at det vil være uheldig for Grønlands selvstendighetsarbeid.

Demokratenes Folketingskandidat, Randi Vestergaard Evaldsen skriver i en pressemelding at; «et nytt grønlandsministerium vil være det samme som å innrømme at vi ikke er i stand til å klare oss selv».

Faste utvalgsplasser

Steen Lynge, kandidat til det daske Folketinget for Atassut, tror ikke at en egen statsråd vil forbedre samarbeidet mellom Danmark og Grønland. Han ønsker at Grønland skal ha faste plasser, eventuelt observatørplasser, i viktige utvalg i Folketinget, som Utenrikspolitisk utvalg.

Det tredje, og største, regjeringspartiet på Grønland, Siumut, ser for seg en helt annen modell, nemlig å opprette egne politiske fora, der man drøfter spørsmål som har betydning for Grønland, før det blir fattet noen beslutninger.

For personavhengig

Det sier Folketingskandidat Martha Abelsen til radiostasjonen. Hun mener at arbeidet i dag er for personavhengig, og ønsker seg formaliserte fora eller komiteer der alle relevante spørsmål kan drøftes.

-Det kan være samarbeid mellom flere ministerier, avhengig av hva slags spørsmål det er som skal drøftes, mener Abelsen.

Neppe gjennomslag

Slik det politiske landskapet ser ut på Grønland er det altså svært lite som tyder på at en ny dansk regjering, etter valget den 18. juni, vil oppstå med en egen statsråd for Arktis og Riksfellesskapet.

Skulle det, mot formodning, skje likevel, vil det i alle fall ikke være på bakgrunn av noe samlet krav fra Grønland.

 

Tags