Brende beklager importforbud

- Vi gjennomgår nå tiltakene sammen med EU og andre berørte, og vi vil sammen vurdere hvordan vi best kan håndtere dette, sier utenriksminister Børge Brende. (Foto: UD)
- Russlands importforbud er helt urimelig, sier Børge Brende. Både utenriksministeren og fiskeriminister Elisabeth Aspaker følger situasjonen nøye etter at det i går ble klart at Russland stanser importen av blant annet fisk, kjøtt og melkeprodukter.

- Russlands importforbud er helt urimelig, sier Børge Brende. Både utenriksministeren og fiskeriminister Elisabeth Aspaker følger situasjonen nøye, etter at det i går ble klart at Russland stanser importen av blant annet fisk, kjøtt og melkeprodukter.

- At Russland gjennomfører slike tiltak viser hvor viktig det er at vi står sammen med allierte og partnere i vår reaksjon på Russlands destabilisering av Ukraina. Jeg er enig med EU som fremstiller det slik at tiltakene er tydelig politisk motivert, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

Russland kunngjorde i går at de vil stanse import av fisk, kjøtt, melkeprodukter, frukt og grønnsaker fra Norge, EU, USA, Canada og Australia.

 

Tar tiltakene alvorlig

- Vi tar de russiske tiltakene alvorlig, men det er for tidlig å fastslå hvilke konsekvenser de kan få for norske bedrifter. Vi gjennomgår nå tiltakene sammen med EU og andre berørte, og vi vil sammen vurdere hvordan vi best kan håndtere dette, sier utenriksministeren.

Til tross for et sterkt internasjonalt press – ikke minst etter nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet hvor 298 mennesker ble drept - har Russland ennå ikke medvirket til avvæpning av prorussiske separatister.

EU innførte i forrige uke nye og strengere tiltak mot Russland, som en reaksjon på landets vedvarende anneksjon av Krim og destabilisering av Ukraina.

Forsterker konflikten

- Fremfor å bidra til en nedtrapping av konflikten i Øst-Ukraina, fortsetter Russland med å opprettholde og forsterke den. Det går betydelige mengder våpen over grensen fra Russland til Ukraina. Det er avgjørende at Russland blir møtt med en bred og tydelig reaksjon fra det internasjonale samfunn, og tunge utenriks- og sikkerhetspolitiske hensyn tilsier at Norge står sammen med våre allierte og partnere, sier Brende.

 

Aspaker ser på tiltak

Hva den norske sjømateksporten gjelder sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker at de følger situasjonen nøye og er i tett dialog med næringen:

- Det er nå særlig viktig å kartlegge konsekvensene av tiltakene, samt se på tiltak som kan gjennomføres for å lette situasjonen for sjømatnæringen.

Regjeringen tar – som tidligere meldt – sikte på å slutte opp om de nye EU-tiltakene etter konsultasjoner med Stortinget.

Tags