Betydelige kutt i nordnorske Amedia-aviser

Flere nordnorske Amedia-aviser har allerede måttet kutte, og spareprosessene pågår ennå. Her kan du se hvor mange som har måttet gå foreløpig, i de største.

Det er fagbladet Journalisten som har laget en oversikt over nedbemanningssituasjonen i norske aviser, og for Nord-Norge sin del ser den slik ut - per i dag:

 

HELGELAND ARBEIDERBLAD

FØR: 21

ETTER: 17. Prosessen er ikke sluttført, men på hele huset blir det kuttet 8 stillinger, hvorav 4 i redaksjonen. To har takket ja til gavepensjon. Det er totalt 35 årsverk i HA.

 

AVISA NORDLAND

FØR: 34

ETTER: 28. AN kutter 21,5 årsverk totalt, derav seks i redaksjonen. Seks redaksjonelle medarbeidere har takket ja til gavepensjoner. Dermed unngår AN oppsigelser i redaksjonen.

 

FREMOVER

FØR: 11 

ETTER: 9. Fremover i Narvik kutter to redaksjonelle stillinger. Den ene tok sluttpakke, den andre stillingen er inndratt.

 

FINNMARKEN

FØR: 13

ETTER: Uavklart Styret vedtok 11. juni å redusere antall årsverk med 11 til 13, fordelt på Finnmarken og Finnmark Dagblad. I dag teller de to bedriftene 52 årsverk. Avisselskapene vil leve videre som i dag, men det etableres én organisasjon med felles redaktør og ledelse.

Det blir felles nettavis.


FINNMARK DAGBLAD

FØR:16

ETTER: Uavklart. Styret vedtok 11. juni å redusere antall årsverk med 11 til 13, fordelt på Finnmarken og Finnmark Dagblad. I dag teller de to bedriftene 52 årsverk. Avisselskapene vil leve videre som i dag, men det etableres én organisasjon med felles redaktør og ledelse.

Det blir felles nettavis.

 

NORDLYS

FØR: 39

ETTER: 31 Åtte redaksjonelle årsverk forsvinner. To personer har tatt sluttpakke, mens tre prosjektstillinger avvikles. Resten løses gjennom gavepensjoner og andre tiltak. Ressurser overført til den nye næringslivssatsingen Nord24.no og et annet prosjekt.

RANA BLAD

FØR: 17

ETTER: 15. Reduserer den totale staben fra 33 til 28 årsverk. To årsverk tas i redaksjonen.

Tags