Aleqa Hammond uverdig for Folketinget?

Både Aleqa Hammond og Jens-Erik Kirkegaard representerer Siumut, og begge er kandidater til det danske Folketinget. Men bare Hammond er dømt for bedrageri. (Foto: Henrik Sørensen, Folketinget og Siumut, valgvideo).
Hvis den tidligere lederen på Grønland, Aleqa Hammond, velges inn i det danske Folketinget 18. juni, kan hun ryke ut igjen – på grunn av «uverdighet».

 

Hvis den tidligere lederen på Grønland, Aleqa Hammond, velges inn i det danske Folketinget 18. juni, kan hun ryke ut igjen – på grunn av «uverdighet».

Den danske Grunnlovens paragraf 30 slår fast at; «Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget».

Dømt for bedrageri

Nettavisen Sermitsiaq.AG skriver i dag at Hammond risikerer å ryke rett ut av Folketinget igjen, på grunn av en bedrageridom tilbake i 1996. 

Professor i forfatningsrett ved Aarhus Universitet, Michael H. Jensen, sier til avisen at grunnloven ikke setter noen spesifikke grenser for hva som skal til for å bli vurdert uverdig, men at det er opp til Folketinget selv å tolke paragrafen.

-Handlingens karakter

Jensen uttaler seg generelt til avisen, men understreker at en forutsetning for å bli erklært uverdig er at man er blitt straffet og at dommen er endelig.

-Hittil har praksis vært at man har vurdert fengselsstraffens lengde, men at handlingens karakter er prinsipielt avgjørende for vurderingen. 

I tillegg til denne gamle dommen er Hammond også under etterforskning for bruk av fellesskapets penger til private reiser under sin tid som selvstyreleder på Grønland. 

Penger fra fellesskapet

Dette førte som kjent til at hun gikk av både som leder av selvstyret og av partiet Siumut.

Etter hva som har kommet frem så langt skal Aleqa Hammond til sammen ha lånt over 200.000 danske kroner fra selvstyrekassen, penger som nå er betalt tilbake. Radiostasjonen KNR meldte for få dager siden at Hammonds misbruk av offentlige penger hadde vært dobbelt så stort som det som tidligere var kjent. 

Stor takhøyde

 Dersom det skulle komme dit hen at Folketinget vil eller må ta stilling til Hammonds verdighet eller ei, så taler neppe denne siste saken til hennes fordel. Imidlertid skal det mye til for at den folkevalgte forsamlingen i Danmark virkelig fastslår at noen er uverdig til å ta sete der.

Etter dagens grunnlov har det skjedd bare fem ganger, skriver Sermitsaq.AG. Av disse fem står Mogens Glistrup for to – i 1983 og 1984 – for brudd på skattelovgivningen i landet.

Splittet parti

Det at Aleqa Hammond har blitt nominert som en av Siumuts kandidater til det danske Folketingsvalget har skapt uro i regjeringspartiet. En av de andre kandidatene, Jens-Erik Kirkegaard, bekreftet at det er uro i partiet etter nominasjonen av Hammond. 

-Hammond representerer en fortid vi å ta et oppgjør med, skrev Kirkegaard i en pressemelding for få dager siden. Kirkegaard var for øvrig statsråd i Hammonds regjering, og sterkt delaktig i prosessen frem mot hennes avgang.

Tags