Solberg før Putin-møtet: - I Norges interesse med godt samarbeid med Russland

Statsminister Erna Solberg skal tirsdag møte Russlands president Vladimir Putin. Her avbildet på isbryteren Krasin i sentrum av St. Petersburg. Foto: Amund Trellevik

Erna Solberg legger ikke skjul på at forholdet mellom Norge og Russland er krevende på en rekke områder. Likevel håper hun dagens samtaler med president Putin kan lede til mer samarbeid i Arktis.

ST. PETERSBURG: – Nordområdene er vår viktigste utenrikspolitiske interessefelt. Som naboland til Russland har vi mange felles utfordringer og interesser. Jeg ser fram til konferansen i dag. Vi ønsker å bygge et godt samarbeid framover. For oss er det svært viktig å få Russland om bord for å verne Arktis som et fredelig område, sier Erna Solberg.

I dag møter hun Russlands president Vladimir Putin til samtaler, først i en fellesseanse under den arktiske konferansen i St. Petersburg, før det i ettermiddag er tid for bilaterale samtaler.

Deretter deltar den norske statsmininsteren på en middag, der Putin er vertskap.

Vil ha Russland med på hav

Solberg legger ikke skjul på at forholdet mellom Norge og Russland er vanskelig, men at det er i Norges interesse å samarbeide godt med Russland på en rekke felt.

–  Vi har fått positiv respons fra russisk side på vårt initiativ om å kjempe mot plastforurensning i havene. Hav er også hovedtema på denne konferansen. Og det er i Norges interesse at vi har et godt samarbeid med vårt store naboland, sier Solberg i et treff med norsk presse i sentrum av St. Petersburg tirsdag morgen.

Statsministeren trekker fram felt som felles sør- og redningstjeneste, fiskeriforvaltning, folk til folk-samarbeidet og miljø- og atomsikkerhetssamarbeid i nord for å illustrere de feltene Norge og Russland i dag har et fungerende samarbeid.

Samtidig legger ikke statsministeren skjul på at hun er bekymret for den generelle utviklingen i Russland innenfor felt som sivilt samfunn, rettigheter for seksuelle minoriteter, investeringsklimaet for utenlandsk næringsliv. Også jamming av GPS-signaler i Nord-Norge er noe som har skapt stor bekymring fra norsk side, bekrefter Solberg.

Skal snakke om menneskeretter

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som også skal delta i det bilaterale møtet med president Putin, hadde møter med ulike menneskerettighetsorganisasjoner da hun ankom St. Petersburg mandag kveld.

Solberg er også tydelig på at hennes første reise til Russland siden 2014 ikke vil endre norsk politikk overfor Russland.

– Dette endrer ikke på noen måte vår politikk på områder der vi er uenige,og vi kommer til å fortsette å ta opp Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, situasjonen for sivilt samfunn i Russland og det generelle arbeidet for å se mer nedrustning, og ikke opprustning, i verden, sier Solberg, som mener det er flere grunner til at det har tatt fem år siden sist besøk av en norsk statsminister til Russland.

– Det har de siste årene åpenbart ikke vært samme grunnlag for dialog på toppnivå. Det skyldes ikke bare Russlands folkerettsbrudd i Ukraina og sanksjoner. Også vårt bilaterale forhold har pågått uten at det er blitt tatt nye store initiativ, sier Solberg.

Havets ti-år

Statsministeren sier hun kommer til St. Petersburg med en hav- og Arktis-agenda. Hun mener at det felles norsk-russiske fiskerisamarbeidet i Barentshavet er et eksempel for etterfølelse andre steder i verden der overfiske er et problem.

Solberg svarer følgende på spørsmål om hva hun ønsker å få ut av møtet med Putin:

– Vi ønsker et forsterket samarbeid på hav og arktiske spørsmål. Vi mener at det er bra å få politisk kontakt på toppnivå for å forankre dette internasjonalt. Agendaen vår er å få dette høyt på FN-agendaen, og FN har også definert 2020-tallet som havets tiår.

– For å få på plass en satning for sunnere og friskere hav må vi ha alle land med, også Russland. Dette vil vi ta opp både bilateralt og i multilaterale samtaler, sier Solberg.

Tags