Vurderer å selge gruve

Northland Resources vurderer å selge Hannukainen i Nord-Finland. 

Selskapet har to store prosjekter i Nord-Sverige og Nord-Finland; Kaunisvaara og Hannukainen. Nå vurderes altså sistnevnte solgt.

Hannukainen ligger bare tre mil fra Kaunisvaara, men altså på finsk side av grensen. Nå vurderer selskapet ulike strategiske alternativer for Hannukainen for å styrke selskapets økonomi og rette fokuset mot driften av Kaunisvaara skriver Sveriges Radio. 

Forekomsten i Hannukainen inneholder anslagsvis 190 millioner tonn råstoff med et jerninnhold på 30 prosent viser en forstudie. I tillegg er det funnet kobberkonsentrat med innslag av gull. 

Gruven har en antatt levetid på 17 år, og kan åpne allerede til sommeren om alle tillatelser kommer i orden. 

Mens malmen fra Kaunisvaara sendes til Narvik med jernbane er forekomsten i Hannukainen planlagt fraktet til finske Karleby. Om det blir Northland som vil stå bak gruvedrift her eller noen andre er altså foreløpig åpent skriver Fremover

Tags