Vil kreve kompensasjon til nordnorsk næringsliv

Ivar Kristiansen, regiondirektør NHO Nordland, er særlig bekymret for hva økt arbeidsgiveravgift vil føre til for den nordnorske transportnæringens del. (Foto: NHO)

Det nordnorske næringslivet blir sittende med en regning i milliardklassen dersom forslaget om å øke den regionale arbeidsgiveravgiften blir vedtatt. Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten ASA mener regjeringens håndtering av saken er useriøs, og NHO Nordland varsler krav om kompensasjon – krone for krone.

Det var i går ettermiddag at regjeringen presenterte de nye forslagene til arbeidsgiveravgift (RDA).

De nye satsene skal gjelde fra 1. juli i år, og blir forslagene vedtatt betyr det at transport, finans- og energisektoren i Nord-Norge må betale full arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent, selv om de er lokalisert i de sonene som i dag har redusert arbeidsgiveravgift.

Konsernsjef Daniel Skjelman i Hurtigruten ASA beskriver avgiftsøkningen som en milliardbombe som slippes på det nordnorske næringslivet.


Får alvorlige konsekvenser

- Hva vil dette bety for Hurtigruten ASA?

- Det er alt for tidlig å si, så det har jeg ingen kommentar til. Men for næringene som berøres er det alvorlig. Det at regjeringen slipper denne bomben - totalt uforvarende på næringslivet - er intet mindre enn useriøst.

- Mange av de næringene som berøres er jo veldig konkurranseutsatt, og dette vil svekke konkurransekraften. Jeg er svært kritisk til regjeringens måte å håndtere dette på, og jeg reagerer også at næringslivet ikke er tatt med på råd, sier Skjeldam.


Engasjerer

De nordnorske nettavisene er i dag fulle av stoff om hva de økte avgiftene vil få å si for nordnorske bedrifter. 

Direktøren i Bodø Næringsforum, Mariann Meby, sier til Avisa Nordland at store kompetansebedrifter vil rammes hardt. Økte avgifter vil merkes på bunnlinja, og Meby frykter at store selskaper i Nord-Norge vil tappes for penger som går rett sørover.

Ifølge Nordlys ble administrerende direktør Semming Semmingsen i Troms Kraft tilnærmet stum da avisens journalist fortalte ham nyheten.

- Dette kom helt overraskende på oss. Vi må sette oss ned å regne på konsekvensene for oss og finstudere innholdet i meldingen. Mer kan jeg ikke si foreløpig, sier Semmingsen.

Bekymret for transportnæringen

Ivar Kristiansen, regiondirektør i NHO Nordland, sier i en pressemelding at han er skuffet over at nye sektorer nå er trukket ut av ordningen med regional differensiert arbeidsgiveravgift.

Særlig bekymret er han for transportnæringen, som allerede er utsatt for en ekstrem konkurranse fra utenlandske transportselskap.

- Selskap som i mange tilfeller har medført ekstraordinære belastninger på Nordlandsveiene med sperringer og i noen tilfeller også ulykker. Også for de andre sektorene som fra 1. juli må betale høy arbeidsgiveravgiftssats i Nordland, vil avgiftsøkningen få negative følger, sier Kristiansen.


Må kompenseres

Regiondirektøren krever kompensasjon - krone for krone - ovenfor den nordlige landsdelen.

- Den opprinnelige bakgrunnen for at differensiert arbeidsgiveravgift har vært ansett som et særdeles effektivt virkemiddel i nord, var behovet for å kompensere for de betydelige avstandsulemper næringslivet sliter med. Nordnorsk næringsliv produserer sine varer og tjenester i arktisk klima og er i svært stor grad eksportorientert. Derfor må norske myndigheter sørge for at næringslivets økte kostnader kompenseres krone for krone, gjerne til forbedrede samferdsels og kommunikasjonsløsninger, sier regiondirektøren.


Ikke lenger lovlig

Det er ESA - som er et overvåkningsorgan som skal sikre at EFTA-landene overholder sine forpliktelser i EØS-avtalen - som avgjør RDA-satsene.

De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere, og det er dette som fører til at det ikke lenger blir lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift blant annet for  transport, finans- og energisektoren.

 

Tags