Vil ha nye regler for havbunnen rundt Svalbard

Fiskeridirektoratet foreslår å innføre nye regler for å beskytte sårbare bunnhabitater i Svalbardsonen. Forslaget inkluderer totalforbud mot bunnfiske i åtte områder.


Fiskeridirektoratet foreslår å innføre nye regler for å beskytte sårbare bunnhabitater i Svalbardsonen. Forslaget inkluderer totalforbud mot bunnfiske i åtte områder.

Den eksisterende forskriften fra 2011, om å beskytte sårbare bunnhabitater i norske farvann, fungerer ikke som ønsket i Svalbardsonen. Derfor foreslår Fiskeridirektoratet å innføre nye regler.

Direktoratet foreslår å stenge totalt åtte avgrensede områder som ligger vest, nord og øst for Spitsbergen, for alle fiskerier med redskaper som sannsynligvis vil berøre bunnen – inkludert trål, line og teiner.

I tillegg ønsker direktoratet å beskrive nye fiskeområder, samt å etablere regler som sikrer vurdering av effekten av nye redskaper og endret bruk av eksisterende redskap.Tags