Vil ha brannutdanning til Narvik

Narvik og de andre terrakommunene har kommet til enighet med DNB. (Foto: Jojo86/Wikimedia)
Tomas Norvoll vil ha brann- og redningslederutdanning i Narvik.

Tomas Norvoll vil ha brann- og redningslederutdanning i Narvik.

I dag kom nyheten om regjeringen legger en nasjonal fagskole for brann og redning til Norges Brannskole i Tjeldsund. 

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) sier dette er et viktig steg for brannskolen.
-En egen fagskole for brann- og redningsvesenet i Tjeldsund er et viktig steg videre for utdanningen av brann og redningspersonell i Norge. Dette er resultat av politisk målrettet arbeid kombinert med faglige argumenter og viser at godt arbeid fører frem, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll(Ap).

Nå vil han ta satsingen enda et skritt videre: 

-Kompetansen til brann- og redningsvesenet må utvides i tråd med samfunnets behov. Da må også utdanningssystemet favne bredere enn en fagskole. I flere faglige utredninger pekes det på et behov for å utdanne ledere innen brann- og redningsvesenet. Med en nasjonal fagskole på plass vil det være åpenbare synergieffekter ved å legge en slik type utdanning til Høgskolen i Narvik, sier Norvoll.

Nå vil han arbeide aktivt for at Narvik får et kompakt og helhetlig utdanningssystem for det norske brann- og redningsvesenet. 
 

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap)
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Tags