Ulovlig støtte til Finnfjord AS - har aldri vært utbetalt

Finnfjord AS. (Foto Helga, Wikimedia Commons)
16 millioner kroner fra Innovasjon Norge til Finnfjord AS er ulovlig støtte. Det har ESA nå avgjort.

16 millioner kroner fra Innovasjon Norge til Finnfjord AS er ulovlig støtte. Det har ESA nå avgjort.

Beløpet gjelder tilleggsstøtte for å dekke økte kostnader ved bygging av Finnfjords store energigjenvinningsanlegg – som sto ferdig i 2012.

Fikk 175 mill

I 2011 fikk bedriften 175 millioner kroner i støtte fra Enova til finansiering av det omfattende prosjektet. Ved ferdigstilling var anlegget blitt dyrere enn antatt, men Enova imøtekom ikke en tilleggssøknad på 16 millioner.

Det gjorde imidlertid Innovasjon Norge, og det er dette ESA nå ikke vil akseptere. ESA hevder at:

«Ikke nødvendig»

«Etter en grundig gjennomgang av saken har ESA konkludert med at støtten fra Innovasjon Norge ikke kan sies å være et insentiv til ytterligere miljøtiltak ved Finnfjord, siden prosjektet allerede er ferdigstilt. Det er ikke uvanlig eller upåregnelig at investeringer i ny teknologi blir dyrere enn planlagt, og støtten kan derfor ikke sees som nødvendig for å fullføre prosjektet.»

ESA har hatt saken til gransking siden november 2013.

Gammel sak

-Dette er jo egentlig en gammel sak, men ting går ikke så fort i ESA, tydeligvis, sier administrerende direktør i Finnfjord AS, Geir Henning Wintervoll til High North News.
-Det er et tilsagn om penger vi fikk fra Innovasjon Norge i 2012, men som aldri har vært utbetalt. For oss skaper ikke dette nevneverdige vansker, presiserer Wintervoll.

Lavt energiforbruk

Finnfjord AS markedsfører seg som verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium, med opptil 40 prosent lavere energiforbruk enn konvensjonelle anlegg. Wintervoll forteller at det har vært, og er fremdeles, noen barnesykdommer i den helt nye teknologien, men at potensialet fremdeles er der, og at anlegget blir bedre og bedre. 

-Dette er en stor investering med ny teknologi, der mye er prototyper, så det er klart at innkjøringen kan ta litt tid. Men de konkurransefortrinnene vi forutså blir sterkere og sterkere i en verden som er på desperat jakt etter grønne alternativer. Vi begynner å se de gode resultatene nå, sier Wintervoll, og forteller om stor internasjonal interesse, ikke minst fra Kina.

Bedriften ligger rett utenfor Finnsnes, i Lenvik kommune.

 

 

Tags