Ukrainakrise kan skape problemer for arktisk samarbeid

Statsminister Sigmundur Gunnlaugsson er bekymret for det videre samarbeidet i Arktis. Her sammen med Dmitri Medvedev i Kirkenes i juni 2013. Foto: government.ru/Wikimedia

Russlands handlinger i Ukraina kan skape problemer for internasjonalt samarbeid i Arktis sier Islands statsminiser Sigmundur Gunnlaugsson. 

Russlands politikk i Ukraina kan gjøre det vanskeligere for de åtte nasjonene i Arktisk Råd å komme til enighet i en periode hvor Arktis står overfor en rekke kritiske spørsmål. 

- Dette har ringvirkninger, selv om de faktiske hendelsene er langt fra Arktis, sier Gunnlaugsson til CTV News

Han sier videre at hendelsene i Ukraina har gjort mange bekymret for utviklingen. For mens russiske styrker er utplassert på Krimhalvøya prøver de arktiske nasjonene å bli enige om hvilke nasjoner som skal kontrollere hvilke områder i nord. 

Det forhandles om trygge seilingsruter og felles regler for oljeutvinning, samt en avtale om å utsette kommersielt fiske i Arktisk Hav inntil man har mer kunnskap om ressursene. 

Om situasjonen i Ukraina sier Gunnlaugsson til CTV News at det gjør andre regjeringer mer bekymret over hva som vil skje i framtiden. Det skaper en følelse av usikkerhet og kanskje mindre tillit. Men dersom dette er et unntak, og Russland går tilbake til det Gunnlaugsson kaller vennlige relasjoner til naboene sine vil det ikke ha noen effekt. 

- Men hvis dette er et tegn på hva som skal komme er det bekymringsfullt, legger han til. 

Tags