UiT skal samarbeide med Svalbard om forskning

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, lokalstyreleder Arild Olsen og teknisk sjef i Longyearbyen lokalstyre, Morten Dyrstad, ved inngåelsen av avtalen i Longyearbyen fredag 21. juni. Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT
UiT inngår avtale med Longyearbyen lokalstyre om samarbeid innen utdanning og forskning.

Formålet med samarbeidsavtalen er å legge til rette for faglige og strategiske samarbeidsprosjekter som både UiT og Longyearbyen lokalstyre har interesse av, skriver Uit Norges arktiske universitet i en nyhetsmelding.

Avtalen omfatter følgende områder:

  • Utvikling og gjennomføring av etter- og videreutdanning og andre utdanningstilbud.
  • Utredningsoppgaver og masteroppgaver.
  • Forskning, herunder også større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid.

– Både samfunnet i Longyearbyen, næringsstrukturen og det geopolitiske endrer seg i hurtig tempo sammen med klima. Behovet for å forstå er enormt for å kunne bygge videre på vår største polare bragd i en ny tid, med nye problemstillinger. Derfor er det naturlig for oss å søke etter partnere som kan bidra til kunnskap, sier lokalstyreleder Arild Olsen. 

Samarbeidsavtalen gjelder i første omgang i tre år og kan deretter forlenges med to år av gangen, dersom ingen av partene sier den opp.

– Vi ser frem til å ta fatt på en rekke problemstillinger sammen med UiT, og på den måten bidra til at begge partene og Longyearbyen som samfunn oppnår unik kunnskap om Arktis, sier Olsen i pressemeldingen. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: