UiT skal samarbeide med Fridtjof Nansens institutt

UiT Norges arktiske universitet har signert en samarbeidsavtale med Fridtjof Nansens institutt. Samarbeidet skal knyttes til forsking om geopolitiske forhold og framtidens Polhav.

Avtalen mellom de to forskingsinstitusjonene er et ledd i å sette tryggingspolitikk på dagsorden i enda større grad enn før.

Det er et mål at samarbeidet mellom UiT og FNI skal utvikles og utvides til også å omfatta nye fag og andre deler av organisasjonen.

LES OGSÅ: Sveriges utdanningsminister og kronprinsesse til forskningsekspedisjon på Svalbard