Turisme og gruver skal få Grønlands økonomi på rett kjøl

Økt turisme er noe av det som skal kunne bringe Grønlands økonomi tilbake til et sunnere spor, mener en felles dansk-grønlandsk arbeidsgruppe, (Foto: Silje Bergum Kinsten, norden.org).
En felles dansk-grønlandsk næringsrapport slår fast at det er gruvedrift og turisme Grønland bør satse på - og at landene bør samarbeide tett om målene.

En felles dansk-grønlandsk næringsrapport slår fast at det er gruvedrift og turisme Grønland bør satse på - og at landene bør samarbeide tett om målene.

Grønland som gruveland og Grønland som turistland; det er essensen i rapporten som ble lagt frem nylig av den danske og den grønlandske regjeringen i fellesskap.

Målet med hele rapporten er å skape økte investeringer i kommersiell virksomhet på Grønland, noe som ikke har vært så liketil de seneste årene.

Negative prognoser

Rapporten slår fast at Grønland har behov for å styrke offentlige inntekter med en knapp milliard danske kroner hvert år frem mot 2040. Frem til 2011 hadde Grønland en relativt god vekst, mens BNP hadde negativ vekst i både 2012 og 2013 – en tendens som forventes å fortsette også de nærmeste par årene.

Prognosene som foreligger tyder også på at de offentlige utgiftene vil stige adskillig mer enn det offentlige inntektene frem mot 2040. Det er derfor behov både for reformer og for ny vekst, heter det i rapporten.

Dialoger og investeringer

De anbefalingene arbeidsgruppen bak rapporten kommer med på gruveområdet er basert mye på å holde dialoger for å skaffe investorer.

I øyeblikket er det ikke mange som står i kø for å investere i gruveprosjekter, men det pekes på det danske Eksportkreditfondet, på Den nordiske investeringsbanken, Den europeiske investeringsbanken og fortsatt dialog med private investorer.

Fellesturisme

På turismeområdet er det samarbeide og fellesskap det skal satses på, i tillegg til utbygging og modernisering av flyplasser.

VisitDanmark og VisitGreenland bør etablere et dansk-grønlandsk tursimenettverk, og det bør satses på felles markedsføring, særlig overfor det asiatiske markedet, står det å lese i rapporten.

Myndighetene må med

Økt samarbeid mellom danske og grønlandske myndigheter, også i forholdet til ulike EU-reglement, er viktig for næringsutviklingen.

Det samme sies om å skaffe grønlandsk næringsliv muligheten til digital registrering og rapportering til danske myndigheter.  

 

Hele rapporten kan leses her.

 

Opposisjonen er ikke imponert

 -Dette er bestemt ingen oppsiktsvekkende rapport. Vi savner noe mer visjonært og fremtidsrettet, sier IAs Naaja Nathanielsen (bildet) om rapporten.

Naaja Nathanielsen er politisk talsperson for det største opposisjonspartiet på Grønland, Inuit Ataqatigiit, og lar seg ikke imponere av den fremlagte rapporten.

-Rapporten er en oppsummering av eksisterende viten, de aller fleste forslagene den kommer med er allerede i ferd med å bli implementert, og har vært igangsatt lenge før rapporten så dagens lys.

Opposisjonspartiet etterlyser noe mer visjonært og fremtidsrettet.

-Vi ønsker oss noe som peker mot å skape ny virksomhet, entreprenørskap og innovasjon i samfunnet. Det skjer jo ikke gjennom denne typen rapporter, men skapes i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet og beslutningstagere, sier Naaja Nathanielsen til High North News.

Tags