Tommel ned for urangruve i Nunavut

AREVAs planer om å åpne urangruver nord i Canada, ved Baker Lake, har fått tommelene ned fra rådet som skal vurdere slike inngrep i tradisjonelle urfolksområder i landet. (Skjermdump fra Google Earth).
Nunavut Impact Review Board (NIRB) vil ikke anbefale en søknad fra det franske selskapet AREVA om å åpne en urangruve og prosesseringsanlegg nord i Canada.

 

Nunavut Impact Review Board (NIRB) vil ikke anbefale en søknad fra det franske selskapet AREVA om å åpne en urangruve og prosesseringsanlegg nord i Canada.

NIRB, et regionalt råd som skal vurdere ulike innvirkninger på Nunavutsamfunnet, mener at manglende startdato for hele uranprosjektet trekker i så negativ retning at det ikke kan anbefales – på det nåværende tidspunkt.

Omfattende høring

Prosjektet, som kalles Kiggavikprosjektet, omfatter to ulike lokasjoner for uranutvinning og et prosesseringsanlegg inne i Kiggavikregionen av Nunavut, nord i Canada, rett ved Baker Lake.

NIRB har gjennomført omfattende høringer over flere år etter at AREVA søkte om tillatelse tilbake i 2008. Og det faktum at AREVA ikke har kommet opp med en startdato for virksomheten har gjort rådet skeptisk. Det skriver avisen The Arctic Journal. 

Ikke lønnsomt nå

I den avsluttende delen av høringene har AREVA gitt uttrykk for at markedsprisen for uran er såpass lav i øyeblikket, at prosjektet ikke vil være lønnsomt, i alle fall foreløpig. De har derfor ikke vært i stand til å fastsette en startdato for det hele.

Derfor, blant annet, har rådet lyttet til innsigelsene fra lokale fiskere og fangstfolk. De har gitt uttrykk for at de ikke er prinsipielt imot uranutvinningen, men vil helst ha seg frabedt å ha den hengende over hodet, som en mulig trussel, på ubestemt tid.

Data blir utdatert

Fra lokalbefolkningen blir det også pekt på, at dersom AREVA kommer tilbake med en startdato om 10 eller 20 år, så kan man risikere at de forundersøkelser og vurderinger som er gjort frem til i dag er helt utdaterte.

NIRB synes heller ikke å være spesielt imponert over AREVAs evne til informasjon overfor lokalbefolkningen. Selskapet hadde ikke laget en beskrivelse av prosjektet på det lokale språket, Inuktitut. Det ønsker seg også bedre informasjon om effekten på den lokale cariboustammen (nordamerikansk rein).

Ikke for evig

Dessuten, sier rådet, ville det vært en fordel med bedre opplæringsprogrammer, slik at lokalbefolkningen får bedre muligheter til å få jobb i gruvevirksomheten.

I sin beslutning skriver NIRB at deres avvisning av søknaden nå ikke betyr at AREVA er avvist for all fremtid. Prosjektet kan tas opp til ny vurdering ved en senere anledning, når man har en sannsynlig startdato og et bedre grunnlagsmateriale for å vurdere virkningene for caribou, fisk og annen natur i Nunavut.

Nasjonal interesse?

Avgjørelsen i NIRB er ikke endelig, men avgjørelsen er nå opp til det nasjonale organet; Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. Der kan man si seg enig med NIRB, eller man kan anse hele prosjektet som av stor nasjonal og regional interesse.

Dersom dette skulle skje, vil man gå tilbake til NIRB, som så skal anbefale eventuelle nye krav og vilkår i en eventuell tillatelse eller lisens.

 

Foreløpig stoppordre for franske AREVA i planene om urangruve i Nunavut, nord i Canada. Bildet er fra feltarbeidet ved Kiggavik. (Foto: AREVA).
Foreløpig stoppordre for franske AREVA i planene om urangruve i Nunavut, nord i Canada. Bildet er fra feltarbeidet ved Kiggavik. (Foto: AREVA).

Tags