Striden fortsetter hos Sp

Oljeutvinning i nordområdene er fortsatt et stridstema i Senterpartiet.

Under årsmøtet i Buskerud Senterparti i helgen barket ringrevene Ola Borten Moe og Per Olav Lundteigen sammen, skriver Nationen. Borten Mo la vekt på oljens betydning for norsk næringsliv:

- Det er ikke sånn at vi bare kan hente opp oljen når som helst. Hvis vi ikke utvinner ressursene nå, mens infrastrukturen og kunnskapen er til stede, vil verdiene gå tapt for alltid, sa Borten Moe. 

Lundteigen, derimot, la ikke skjul på at partiet må endre kurs. Han fremholdt at vi må bygge samfunnet på fornybar karbon, ikke fossil karbon. 

- Primærnæringene må opp og fram, sa Lundteigen ifølge Nationen. 

Tags