Stor sysselsetting i petro i nord

Statoils anlegg på Melkøya er helt dominerende når det kommer til sysselsettingen innenfor petroleumssektoren i Finnmark. (Foto: Harald Pedersen, Statoil).
I overkant av 8000 er ansatt i petroleumsrelatert virksomhet i Nord-Norge, og Nordland er fremdeles det desidert største petrofylket i nord, med nesten halvparten av disse arbeidsplassene.

I overkant av 8000 er ansatt i petroleumsrelatert virksomhet i Nord-Norge, og Nordland er fremdeles det desidert største petrofylket i nord, med nesten halvparten av disse arbeidsplassene. 

Rapporten «Industribyggerne 2015» fra IRIS (International Research Institute of Stavanger AS) viser at det fremdeles er et meget høyt antall petroleumsrelaterte arbeidsplasser i den nordlige landsdelen.

Tettest i Finnmark

Tallene, som er fra 2014, viser imidlertid at selv om de fleste petro-arbeidsplassene (3740) befinner seg i Nordland, så er antallet arbeidsplasser i prosent av befolkningen større i Finnmark.

De 1917 petroleumsrelaterte arbeidsplassen i det nordligste fylket utgjør omkring fem prosent av samtlige bosatte sysselsatte, mens det tilsvarende prosenttallet for Nordland er i overkant av tre. For Troms’ vedkommende utgjøre ansatte i petronæringene knappe tre prosent av bosatte sysselsatte.

Helgeland og Salten dominerer arbeidsmarkedet for petroleumsnæringen i Nordland. (Ill. og data: IRIS og Kunnskapsparken Bodø).
Helgeland og Salten dominerer arbeidsmarkedet for petroleumsnæringen i Nordland. (Ill. og data: IRIS og Kunnskapsparken Bodø).

Helgeland og Salten

Den største gruppen i Nordland er verkstedindustrien, der Mo i Rana og Bodøregionen trekker tallene opp. Også det som kalles teknisk tjenesteyting og bemanningstjenester representerer en stor andel av sysselsettingen.

Av de knappe 3740 arbeidsplassene i Nordland er over 2000 plassert på Helgeland og vel 1000 i Saltenregionen, viser tallene fra IRIS.

I Troms er det tjenesteyting  fra Harstad og Tromsø som dominerer. (Ill. og data: IRIS og Kunnskapsparken Bodø).
I Troms er det tjenesteyting fra Harstad og Tromsø som dominerer. (Ill. og data: IRIS og Kunnskapsparken Bodø).

Troms er tjenester

Den største delen av sysselsettingen innenfor petroleumsnæringene i Troms er tjenesteyting, og over 90 prosent av disse igjen er tilknyttet Statoil i Harstad.

I Tromsø, som er det andre tyngdepunktet i fylket, er det leverandørbedrifter (rederi, engineering, forskning osv.) som er dominerende.

Hammarfestregionen, med Statoils anlegg på Melkøya, er totalt dominerende innenfor petrosysselsettingen i Finnmark. (Ill. og data: IRIS og Kunnskapsparken Bodø).
Hammarfestregionen, med Statoils anlegg på Melkøya, er totalt dominerende innenfor petrosysselsettingen i Finnmark. (Ill. og data: IRIS og Kunnskapsparken Bodø).

Statoil i Finnmark

I Finnmark er det, naturlig nok, Hammerfestområdet med Statoils LNG-anlegg på Melkøya som er helt dominerende når det gjelder antall arbeidsplasser tilknyttet petroleumsvirksomhet.

1709 sysselsettes i dette området, av totalt 1917, og da er det bare småtterier tilbake til Alta (North Energy), Kirkenes (Kimek) og Vadsø.

Hele rapporten kan leses her. 

 

Tags