-Slutt å spise lomvien! Den dør ut

Området ved Uummannaq, vest på Grønland, er særlig rammet av nedgang i lomvibestanden. Karl-Kristian Kruse (Siumut), ansvarlig minister for jakt og fiske vil utvide jaktperiodene, mens Naja Nathanielsen og opposisjonspartiet IA helst vil frede fuglene. (Bakgrunnsfoto: NorthernLight, German Wikipedia. Portretter: Naalakkersuisut og Inatsisartut).
WWF fraråder sterkt den grønlandske regjeringens planer om å utvide jakten på lomvi. Tradisjonsmat er viktigere enn fredning, mener minister Kruse.

 

WWF fraråder sterkt den grønlandske regjeringens planer om å utvide jakten på lomvi. Tradisjonsmat er viktigere enn fredning, mener minister Kruse.

Fangst av fuglen lomvi har lange tradisjoner på Grønland, men nå mener naturvernere at tradisjonen iallfall bør få en pause.

 Vil utvide jaktperioder

- Tvert imot, sier ansvarlig minister for fiske, fangst og landbruk, Karl-Kristian Kruse, som vurderer utvidede jaktperioder på fuglen. Det skriver avisen Sermitsiaq.AG. 

 WWF er svært bekymret for bestanden, og viser til at man, sden 1990-tallet har tømt fem fuglefjell for lomvi, og at bestanden har gått ned med 60 prosent flere steder.

 Viktig med mattradisjoner

I forrige uke svarte minister Kruse på et spørsmål fra Naaja Nathanieløsen (Inuit Ataqatigiit), der også hun ga uttrykk for bekymring for lomvibestanden. Svaret fra Karl-Kristian Kruse var illevarslende, i alle fall for fuglene.

- Vi planlegger en utvidet jakt fremfor fredning, skriver Kruse, og fortsetter:

- En totalfredning av lomvier forventes å ha en negativ effekt på matvanene, slik at barn og unge mister interessen for tradisjonelt kosthold.

Også klimaendringer

Biolog Kaare Winther Hansen fra WWFs kontor i Nuuk innrømmer overfor avisen at det ikke er jakt alene som har ført til den sterke reduksjonen i bestanden, men at også klimaendringer har sin del av skylden. Han påpeker imidlertid at jakt er det eneste man kan regulere.

- Hvis vi bare tenker kortsiktig, så kommer ingen av våre barnebarn til å få fornøyelsen av å ha lomvi på menyen. Har vi først mistet en koloni, så er det ingenting som tyder på at den vil komme tilbake, hevder biolog Winther Hansen.

Kan føre til kollaps

- At Naalakkersuisut går imot anbefalingene fra fagmiljøene, og har tenkt å innføre jakt om våren i flere nye forvaltningsområder, vil være katastrofalt, og sannsynligvis resultere i kollaps for bestanden av lomvier som hekker på Grønland, mener WWF. 

Tags