Senter for nordområdelogistikk sikres

Illustrasjonsfoto fra Senter for nordområdelogistikk (CHNL).
Senter for nordområdelogistikk/Center for High North Logistics (CHNL) sikres videre drift gjennom å bli en del av Universitetet i Nordland.

Senter for nordområdelogistikk/Center for High North Logistics (CHNL) sikres videre drift gjennom å bli en del av Universitetet i Nordland.

Regjeringen tilfører senteret 2,5 millioner i år, med en helårseffekt på 5 millioner fra og med 2016. Dette kunne varaordfører Tove Alstadsæter (H) og Staal Nilsen (Frp) fortelle på en pressekonferanse i næringshagen i Kirkenes i går, mandag.

Jubel i Sør-Varanger
Fra Sør-Varanger jubles det. Varaordfører Tove Alstadsæter (H) og Staal Nilsen (Frp) er veldig fornøyd med at man sikrer senteret. De minner også om at i en vanskelig politisk situasjon med Russland, så er samarbeid med næringsliv, kunnskap og folk-til-folk mellom Russland og Norge utrolig viktig.

-I Øst-Finnmark, og Sør-Varanger i særdeleshet, er det utrolig viktig at vi kobler kunnskap og næringsliv sammen, og at man hele tiden jobber med muligheten som ligger i et godt samarbeid i nordområdene. Vi må alltid jobbe med de store mulighetene vi har mot øst. Dette er utrolig viktig tiltak som vil gjøre arbeidet lettere, sier Alstadsæter og Nilsen.

Kunnskap og næringsliv
Ved å innlemme senteret i universitetsstrukturen legger regjeringen til rette for at kunnskap som er verdifull både for akademiske miljøer og næringsliv kan videreutvikles. Dette grepet bidrar til bedre kobling mellom kunnskap og næringsliv innenfor logistikk og maritim transport som har et stort potensial i nord. Statsråd Vidar Helgesen er meget fornøyd med løsningen, og peker på de mulighetene som ligger i nordområdene.

-Regjeringen har som mål å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. En forutsetning for å få dette til er en sterkere kobling mellom kunnskap og kunnskap og næringsliv, sier Vidar Helgesen i en felles pressemelding fra Høyre og Frp.

Forskning og formidling 

CHNL tilbyr oppdatert informasjon om alle sider ved arktisk skipsfart, og er involvert i forskning og formidling om maritime operasjoner i Arktis. Senteret er en non-profit organisasjon med hovedkontor i Kirkenes og avdelingskontor i Murmansk, og blir organisatorisk en del av Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland.

 Den opprinnelige finansieringen av CHNL utløp i 2013, og aktiviteten i 2014 er finansiert ved bidrag fra DNV GL, Norges Rederiforbund, Tschudi Shipping og universitetene i Nordland og Tromsø.

Sikrer langsiktighet
- Bevilgningen bekrefter at sentrale myndigheter ser senterets betydning som en brobygger mellom næringslivet og kunnskapsinstitusjonene i forhold til reell kunnskap om transport og logistikk i Arktis. Vi er veldig glade for bevilgningen, som sikrer den langsiktigheten som er nødvendig for å produsere kvalitetskunnskap om et felt som er under stadig utvikling økonomisk, teknisk og politisk, sier styreleder Felix H. Tschudi i Tschudi Shipping.

Bevilgningen på 2,5 mill. kroner som er gitt i revidert statsbudsjett, gjelder halve 2015, med forutsetning om 5,0 mill. kroner i årlig bevilgning fra og med 2016.

Glede også i Bodø
Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen UiN vil ha det overordnede administrative ansvaret for senteret som vil utvikles i nært samarbeid med UiT Norges arktiske universitet som vil være representert i styret.

-Sikre, effektive og bærekraftige løsninger for transport og logistikk vil være avgjørende for utviklingen av næringsvirksomheten i nordområdene. Det samarbeidet som CHNL får til mellom nasjonale og internasjonale miljøer, kan gi viktige bidrag til utviklingen i nord, sier direktør Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret.

Et godt grunnlag
Rektor Pål Pedersen og direktør Stig Fossum ved Universitetet i Nordland er begge tilfredse med at CHNL blir innlemmet i universitetsstrukturen, men med hovedkontor i Kirkenes.

- Vi tror en slik organisering og en årlig bevilgning over statsbudsjettet er et godt grunnlag for videre utvikling av logistikksenteret, sier de.

Dekan Bjørn Olsen ved Handelshøgskolen UiN mener bevilgningen som er gitt, styrker satsingen på å utvikle ny kunnskap om og for nordområdene.

Tags