Satsing på alger i fiskefôr

Et nytt forskningsprosjekt på alger i fiskefôr, med ramme på 38 millioner kroner, kan bli realisert.

Det er stor interesse for alger i fiskefôr for tiden. Norges Forskningsråd bevilget nylig 200 millioner kroner til Havbruksprogrammet, der mikro-og makroalger er viet spesielt oppmerksomhet, melder Kyst.no

Stig Borgvang, forskningssjef i Bioforsk, forteller til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no at de i samarbeid med blant andre Universitetet i Bergen, UNI Research og Universitetet i Nordland søker om et prosjekt på bruke av mikroalger i fiskefôr.