Sammen mot EU – selkampen fortsetter

Selskinnsprodukter er viktige for urfolk, også på det europeiske markedet, mener lederne i Nunavut og Grønland. (Foto: Great Greenland fur).
Regjeringene i Nunavut og Grønland fortsetter sin felles kamp mot EUs regime mot import av varer fra selfangst.

Regjeringene i Nunavut og Grønland fortsetter sin felles kamp mot EUs regime mot import av varer fra selfangst.

-Selfangst er bærekraftig og livsviktig for urbefolkningen. Selfangst gir viktige næringsmidler, klær og inntekt for inuiter, slik svinekjøtt og kylling gjør for mange europeiske familier.

Større enn EU

Dette skriver regjeringene i Nunavut (urfolksområdet i det nordlige Canada) og Grønland i en felleserklæring til EU. Der tar de sterkt til orde for en snarlig endring av EUs strenge restriksjoner mot import av selprodukter.

I erklæringen peker de to landenes ledere på at området de representerer er større enn EU-landene til sammen, men med bare en brøkdel av EUs befolkning.

«I et barskt klima som i den arktiske regionen er seljaktene en nødvendighet, den er og blir et sentralt element i inuitenes økonomi», skriver regjeringene.

Anerkjenne interesser

De krever at EU anerkjenner urfolkenes samfunnsverdier, interesser, matsikkerhet, kultur og tradisjoner, og de krever at EU anerkjenner og innser at seljakten i disse områdene skjer i tråd med prinsipper for bærekraftig utnyttelse.

I teksten peker regjeringene også på felleserklæringen mellom Canada og EU, som fastlegger rammene for selprodukter til EU fra urfolk i Canada. Der heter det, ifølge den nye felleserklæringen, at;

Urfolk skal høres

«EU forplikter seg til å sikre at EU regler om handel med selprodukter ikke skal ha negativ innvirkning på grunnleggende økonomiske og sosiale forhold i urfolksamfunn som jakter sel for eget livsopphold».

Teksten i uttalelsen viser også til EUs egen utvikling av en politikk for nordområdene, med økt innsats for bedre dialog med urfolk – ikke minst at urfolk skal høres i saker som angår dem.

Bærekraft på Grønland

Dessuten ber de om at EU også avspeiler felleserklæringen mellom EU og Grønland, der EU også uttrykker støtte til en bærekraftig utvikling på Grønland.

Alle disse momentene munner ut i en sterk oppfordring til EU om å endre politikken om import av selprodukter, om å samarbeid med urfolkets representanter slik at alle urfolk kan nyte godt av de unntak mot importforbudet som EU har gitt til Inuitter, men som mange frykter vil bli strammet inn.

Støtte fra Greenpeace

Ifølge den grønlandske radiostasjonen KNR støtte nå også Greenpeace kampen for å beholde det unntaket EU har gitt om import av selskinn fra Inuitsamfunn, et unntak EU etter sigende altså vil stramme inn på. 

Arktis-ansvarlig i Greenpeace Danmark, Jon Burgwald, sier til radiostasjonen at Grønlands selfangst aldri har vært problematisk, og at Greenpeace er imot ytterligere tilstramming fra EUs side.

-Det er ingen grunn til at Grønland ikke skal få eksportere selkjøtt, hevder Burgwald.

Les hele felleserklæringen her.

 

 

Vittus Qujaukitsoq, minister for næring, arbeidsmarked, handel og utenrikssaker på Grønland (øverst), og statsminister Peter Taptuna i Nunavut (den nordlige provinsen i Canada) har signert den felles erklæringen til EU.
Vittus Qujaukitsoq, minister for næring, arbeidsmarked, handel og utenrikssaker på Grønland (øverst), og statsminister Peter Taptuna i Nunavut (den nordlige provinsen i Canada) har signert den felles erklæringen til EU.

Tags