- Russlands invitt er bra for skogen

Det finnes enorme og intakte skogområder i den russiske delen av Barentsregionen. Her fra Arkhangelsk. (Foto: Artyom Stolpovsky).
Russerne inviterer til miljøsamarbeid over landegrensene når landet nå overtar formannskapet i Barentsrådet. –Gledelig, nyttig og veldig viktig, sier WWF Norge.


Russerne inviterer til miljøsamarbeid over landegrensene når landet nå overtar formannskapet i Barentsrådet. –Gledelig, nyttig og veldig viktig, sier WWF Norge.

Under åpningen av møtet i Barentsrådet i Oulo, Finland, onsdag kveld sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til sin norske kollega Børge Brende, at miljøsamarbeid vil være sentralt under den kommende formannsperioden.

-En vitamininnsprøyting

-Gledelig og overraskende, var Brendes reaksjon, ifølge NRK-Finnmark. Og Trude Myhre i WWF-Norge slutter seg til den norske utenriksministerens reaksjon.

-Lavrovs uttalelser er en fantastisk vitamininnsprøyting blant annet til det arbeidet som pågår for å sikre skogområder i Barentsregionen mot ødeleggende inngrep, sier Myhre, rådgiver for skogvern i WWF-Norge.

Verdens største skog
 
Prosjektet Barents Protected Area Network http://www.bpan.fi/ ble satt i gang av Nordisk ministerråd i 2010. Målet er å sikre et nettverk av skogområder beskyttet mot inngrep i Barentsregionen. Det vil si skogreservater og nasjonalparker i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland.
 
I denne regionen finnes jordklodens største intakte skogøkosystem, den boreale barskogen, som strekker seg som et belte rundt den nordlige halvkule, fra Norge, via Sverige og Finland, gjennom Russland til Alaska og Canada. Mens de nordiske landene kun har små flekker eller lommer igjen av den opprinnelige skogen, har Russland store sammenhengende områder med gammelskog.
 
Anerkjent behov for vern 

-Behovet for å beskytte de siste uberørte skoger i Barentsregionen har blitt anerkjent av miljøministrene i Barentsrådet http://www.beac.st/en som har bedt om en strategi for dette. Norge fører strategien i pennen, og utkastet ble diskutert under en stor forskerkonferanse i Petrozavodsk for bare et par uker siden.  

-De fire landene i Barentsregionen (Norge, Sverige, Finland og Russland) møter mange av de samme utfordringene når de ønsker å bevare den nordlige skogen og artene som lever der, derfor har de gjensidig nytte av å utveksle erfaring og kunnskap.
 
Når landene samarbeider, viser det seg at alle ekspertene har ulik kunnskap og utfyller hverandre. Om noen har et problem i et land, er det bare å henvende seg til de andre landene og så viser det seg ofte at de allerede har en løsning som vi kan ty til, sier skogbiolog Myhre, som også var til stede under skogvernforumet i Petrozavodsk, Russland, i begynnelsen av oktober.
 

Urskogsstemning fra Basevuovdi. (Foto Rein Midteng).
Urskogsstemning fra Basevuovdi. (Foto Rein Midteng).


Unikt og sårbart

 Verdens største skog er hjem for en rekke unike og truede arter, men er også sårbar og utsatt for inngrep og klimaendringer. Bevaring av et nettverk av verneområder, som sikrer artene før det er for sent, er viktig.

 Vern av robust og variert natur er dessuten også en «forsikring» mot store endringer i miljøet, slik som klimaendringene. Dette skyldes blant annet at skog som får stå i fred lagrer store mengder karbon, og at mangfoldig skog – bestående av forskjellige typer trær, planter og dyr – lettere tilpasser seg ytre endringer.

 -Naturen må henge sammen

- Sammenhengende verneområder blir stadig viktigere ettersom naturområder krymper og klimaet endres, det er livsviktig for artene at naturen henger sammen, slik at de ikke blir «øyfaste» og ikke kan komme seg noe sted, sier Trude Myhre.

I øyeblikket arbeider Barentsrådets miljøarbeidsgruppe med tekstinnholdet i det som skal bli en strategi for skogvern i regionen. Rådgiver Helén Johanne Andersen i Klima- og miljødepartementet (KLD) sier at strategien vil inneholde anbefalinger som nasjonale og regionale myndigheter i de ulike landene kan følge opp, og ikke fremstå som en bindende avtale. 

Regionale tilpasninger 

-Man vil vektlegge regionale tilnærminger, tilpasninger og handlinger med de anbefalingene som kommer i utkastet til en endelig tekst, sier Andersen til High North News. 

Barentsrådets miljøarbeidsgruppe skal diskutere teksten under sitt møte i Syktyvkar i Russland 2. og 3. november, før de respektive lands ministre etter planen skal møtes i Karelen for endelig godkjenning 24. og 25. november.

–Hvilke anbefalinger som konkret kommer, kan jeg ikke si noe om foreløpig, sier Helén Johanne Andersen. 

Norge dårligst 

-Norge kommer dårligst ut på skogvern i Barentsregionen, så nå håper jeg Lavrovs uttalelser får både utenriksminister Børge Brende og miljøminister Tine Sundtoft til å øke skogvernet her hjemme også.  

Det hadde jo vært gøy å kunne komme på et internasjonalt skogvernmøte i framtida, uten å bli flau når kollegaene spør hvordan det står til med skogvernet i Norge, understreker WWFs Trude Myhre.

Skogbiolog Trude Myhre i WWF-Norge jubler over invitten fra Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, og økt fokusering av miljøvern og skog i Barentssamarbeidet. (Foto: WWF).
Skogbiolog Trude Myhre i WWF-Norge jubler over invitten fra Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, og økt fokusering av miljøvern og skog i Barentssamarbeidet. (Foto: WWF).

Tags