-Reiselivspolitikken er på ville veier

Bildetekst: Rica-gründer Ole-Jacob Wold hudfletter norsk reiselivspolitikk på konferansen Nord i Sør 2015. (Foto: Erik Joachimsen, Reiseliv i Nord).
-Nordnorsk reiselivsnæring rammes av reduksjon og oppsplitting av offentlige midler, sier Ole-Jacob Wold i Forum for reiseliv.

 -Nordnorsk reiselivsnæring rammes av reduksjon og oppsplitting av offentlige midler, sier Ole-Jacob Wold i Forum for reiseliv.

Ole-Jacob Wold, en av gründerne bak Rica-kjeden, tok et kraftig oppgjør med Regjeringens reislivspolitikk under konferansen Nord i Sør 2015 torsdag.

På ville veier

-Norsk reiselivspolitikk er på ville veier, hevder Wold, og peker spesielt på kuttene til Innovasjon Norge og ellers i virkemiddelordningen for reiselivet. Han viser til at andre næringer, som olje, sjømat og kraftindustrien er bygd opp med nettopp bransjespesifikk politikk og tilpassede støtteordninger og virkemidler.

År med omstilling

Selv om Wold mener nordnorsk reiseliv kan belage seg på et godt år, mener han at politikken er feil, og at 2015 blir et år med omstilling for reiselivet.

– Fallet i oljeprisene og svakere krone bidrar i positiv retning, mens reiselivet blir taperen når satsingen på reiseliv fra det offentlige splittes opp og reduseres, sier Wold. En stor del av aktørene som blir berørt befinner seg i distriktene og i Nord-Norge.

Økt markedsføring

Analyser om utviklingen av reiselivet viser at veksten for næringen kommer fra de internasjonale markedene.

– Derfor er det viktigste virkemiddelet for norsk reiseliv økt satsing på internasjonal markedsføring, mener Wold.

Samspill offentlig-privat

Han foreslår å skille ut reiselivsdelen til Innovasjon Norge til et nytt selskap som blir en nasjonal overbygning over de regionale reisemålselskapene. Finansieringen av dette selskapet skal skje i et samspill mellom det offentlige og private aktører fra næringa.

-Ta tak og si ifra

– Nå må næringa ta tak og si kraftig fra, sier Wold. Han mener de politiske signalene som har kommet vil få stor betydning for hvordan reiselivet kommer til å utvikle seg.

 

Tags