Regjeringen vil rydde i kvoteregler og lande mer norsk fisk i Norge

Fiskerikvoter skal omsettes på en egen markedsplass og det blir lettere for unge under 30 år å komme inn i fiskeriene. Det er noen forslag fra regjeringen til nye kvoteregler. Foto: Barentswatch
Et lappeteppe av regler for kvoter i norsk fiskeri gjør næringen unødvendig komplisert, mener fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Regjeringen vil nå rydde opp for å sikre mer verdiskapning i Norge.

– Vi gjør en rekke tiltak for å forenkle kvotesystemet. Dette gjør det mindre administrativt krevende for næringen og forvaltningen. Og det vil gjøre systemet mer transparent og lettere å forstå, sier Nesvik.

I den såkalte kvotemeldingen som regjeringen la fra fredag ettermiddag legges det opp til en rekke endringen innen norsk fiskeripolitikk.

De største endringene som foreslås for en framtidig fiskeristruktur handler om innretningen på kvotene og hvor fisken som tas opp skal leveres.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik. Foto: Øyvinn Myge/NFD
Alt vi skal gjøre framover skal gjøres bærekraftig og på naturens premisser
Harald Nesvik

Vil gjøre det lettere for unge

Det skal blant annet opprettes en egen markedsplass for omsetting av kvoter. En ny fiskeritillatelse erstatter de gamle konsesjonene og deltakeradgangene.

Regjeringen vil også gjøre det lettere for unge fiskere å bygge seg opp egenkapital for å kjøpe egne kvoter ved å innføre en kvotebonusordning for fiskere med eget fartøy under 30 år.

Hovedtrekk i kvotemeldingen

Det innføres en ny fiskeritillatelse, til erstatning for dagens konsesjoner og deltakeradganger.

Det skal opprettes en markedsplass for utveksling av kvoter.

Det skal opprettes en ordning for utleie av kvoter fra en kvotebeholdning.

Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning.

Pliktsystemet videreføres med noen endringer. Bearbeidingsplikten blir mer fleksibel, men bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 til 75 prosent.

I kystflåten innføres det en gruppeinndeling av fartøy etter faktisk lengde, og grensen på 21 meters fartøylengde i Finnmarksmodellen blir opprettholdt.

Kilde: Regjeringen.no

Nesvik understreket en rekke ganger på fredagens pressekonferanse at regjeringen med disse endringene ønsker å styre norsk fiskerinæring.

Han advarte samtidig mot dem som ikke ønsker at noen virksomheter vokser seg store, blant annet som følge av automatisering og teknologisk utvikling.

– Vi må tåle at det vokser fram noen fyrtårn der ute når gjelder fiskeribedrifter. Vi skal ikke se ned på dette, men løfte det opp. Vi skal videreutvikle sjømatnæringen vår, sier Nesvik.

Han understreker at et av målene med forslagene til kvoteendringer er å redusere mengden norsk fisk som blir sendt ut av Norge, for senere å komme tilbake i norske butikkhyller i konkurranse med norsk fisk produsert i Norge.

I dag går mye fisk hentet opp i Norge til bearbeidelse hos utenlandske fiskemottak.

– Ved å utvikle teknologi og robotisering hos oss selv, skaffer vi verdiskapning til norske bedrifter og ikke hos andre, sier Nesvik, og la til:

– Produksjon av mat fra havet – det er det vi holder på med. Det sikrer befolkningen nok og sunn mat. Samtidig ser vi et potensial for å utnytte mer av rest-råstoffet. Innen pelagisk fisk og oppdrett utnyttes nesten alt dette, men vi har mye å hente i hvitfisken. Det er ingen grunn til at man innen disse områdene ikke kan ta vare på hele fisken og øke verdiskapningen.

Bransjeforening fornøyd

Styreleder Jonny Berfjord i bransjeorganisasjonen Fiskebåt er glad for at det endelig er kommet en politisk avklaring rundt rammevilkårene for fiskerinæringen.

– Jeg ønsker tid til å studere helheten før vi tar stilling til de ulike forslagene, men jeg konstaterer at meldingen har støtte fra stortingsflertallet, men at det inviteres til justeringer og en bredere politisk plattform. Det synes jeg er klokt, og oppfordrer ansvarlige politiske parti å ikke sette seg selv på sidelinjen når rammevilkårene i næringen fastsettes, sier styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt i en pressemelding.

Lys i husene langs kysten

Fiskeriminister Nesvik mener at regjeringens forslag vil gjøre administrasjon av kvotesystemet enklere samtidig som det øker fleksibiliteten til næringen.

– Vi trenger et system for at Norge i framtiden skal være best på fiskerier, sier Nesvik, og legger til:

– Alt vi skal gjøre framover skal gjøres bærekraftig og på naturens premisser. Det er ikke snakk om at vi skal tjene mest mulig penger i vår tid ved at vi fisker mest mulig på kortest mulig tid. Det er helt uakseptabelt. Det skal være lys i husene langs hele kysten.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: