Regjeringen vil løse flaggflokene på Svalbard med regelendring

Hvis næringsminister Monica Mæland og Regjeringen får det som de vil, kan "Langøysund" fremdeles seile på Svalbard med NIS-flagg og filippinsk mannskap. Sjømannsorganisasjonene liker ikke utviklingen. (Foto: Bjoertvedt, Wikimedia Commons og Hans Jørgen Brun).
Regjeringen vil tillate at norske skip, registrert i NIS, får gå i rute mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet. Regelendring ute på høring.


Regjeringen vil tillate at norske skip, registrert i NIS, får gå i rute mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet. Regelendring ute på høring.

I den nye maritime strategien til den blå-blå regjeringen - «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid» - heter det at; Regjeringen vil foreslå endringer i regelverket, slik at skip registrert i NIS kan føre last og passasjerer mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og Fastlandet.

En positiv effekt

En slik regelendring, som Regjeringen kaller det, tror man vil være positiv gjennom å; «ha positiv effekt på NIS-registeret både ved omflagging fra utenlandske register og ved at nåværende NIS-skip forblir i NIS».

Hard strid

Svalbardrederiet Henningsen transport og guiding (HTG) ble beskyldt for sosial dumping og for ikke å ha rent mel i posen da de i fjor vinter ansatte filippinsk mannskap og meldte sine charterbåter «Billefjord» og «Langøysund» inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Norsk havn

Norsk Sjømannsforbund og LO protesterte og det hele endte da med at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) slo fast at havner på Svalbard var å anse som norske havner, der NIS-registrerte skip ikke har adgang til å trafikkere i fast rute.

Utsatt og utsatt

Senere ble denne beslutningen utsatt i flere omganger, ikke minst på grunn av engasjement fra HTGs advokater, Advokatkontoret Haavind og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som har representert Fraktefartøyenes rederiforening i saken.

Mer fra forhistorien og striden mellom HTG, Sjømannsorganisasjonene, LO og Sjøfartsdirektoratet kan leses i tidligere artikler i High North News her. 

Flagget ut

Stig Henningsen i HTG sier til High North News at et av skipene, «MS Billefjord», nå er flagget ut til Færøyene, mens «MS Langøysund» fremdeles er registrert i NIS.

-«Billefjord» leier vi inn til bruk på Svalbardcruise, og det foreligger ingen planer om å flagge den tilbake til Norge og NIS. På «Langøysund» er det fremdeles filippinsk mannskap og filippinske tariffavtaler og kontrakter, sier Henningsen.

«Fornuftig forslag»

Han beskriver forslaget fra Regjeringen som «fornuftig», og at det er dette de har hevdet hele tiden.

-Resultatet av at NIS-skip ikke skulle få lov til å trafikkere Svalbard ville jo vært at bare norske skip, i NIS, var nektet å seile der. Alle andre nasjoners skip har full adgang til å seile fast på Svalbard, understreker Stig Henningsen, og henviser ellers til advokat Geir Steinberg i Haavind.

Store ressurser

-Det er et tankekors at en liten reder skal være nødt til å bruke så mye tid og ressurser på å vinne frem i en slik sak, sier advokat Geir Steinberg i Haavind, kanskje Norges fremste juridiske miljø når det gjelder rettsforholdene på Svalbard.

-Og Henningsen har brukt mye ressurser på dette.

-Betyr dette at dere vil gå til erstatningssak mot staten ved departementet eller Sjøfartsdirektoratet, eventuelt også sjømannsorganisasjonene og LO?

-Jeg kan ikke utelukke at det blir en erstatningssak mot offentlige organer, sier Steinberg.

Avventende Arbeiderparti

Else-May Botten, Arbeiderpartiets talsperson i maritime saker, inntar en avventende holdning:

«Vi mener at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon og et attraktivt maritimt vertsland. Vi ønsker flere norske sjøfolk og flere norskflaggede skip.

Regjeringen sier at forslaget vil kunne ha positiv effekt på NIS-registeret både ved omflagging fra utenlandsk register og ved at nåværende NIS-registrerte skip forblir i NIS.

Refusjonsordning

Det er positivt at skip flagges fra utenlandsk til norsk register, men det er viktig at regjeringen svarer på hva slags refusjonsordning som skal gjelde for norske sjøfolk på skip mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet. Norske sjøfolk trenger en konkurransedyktig nettolønnsordning», skriver Botten i en epost til High North News.

-Merkelig av Regjeringen

Forbundssekretær Jahn Cato Bakken i Norsk Sjømannsforbund sier til HNN at det er;

-Litt merkelig at Regjeringen vil gi bedre betingelser til utenlandske rederier enn til norske rederier med norske arbeidsplasser. Bakken viser ellers til sjømannsorganisasjonenes felles høringssvar til Regjeringen.

Vil svekke NOR

I uttalelse fra Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat heter det blant annet at;

«…forslaget vil svekke NOR og føre til tap av norske arbeidsplasser.

Forskjellen mellom NOR registeret og NIS registeret for rederiene er lønns- og arbeidsvilkår for mannskapene. På NIS registrerte skip er det gitt en åpning for bruk av mannskap på lønnsavtaler som det ikke er mulig å leve av med bostedsadresse i Norge.

Svekker nordmenns muligheter

Sjømannsorganisasjonene mener departementets begrunnelse for å tillate bruk av NIS registrering på Svalbard ikke styrker den norske maritime klyngen.

Åpning for bruk av lønns og arbeidsvilkår som krever rekruttering fra andre land og som oftest andre kontinenter i verden, svekker grunnlaget for at nordmenn kan arbeide i næringen på Svalbard».

 

 

Tags