Pris til lokal matprodusent i Finnmark

Bærekraftig matproduksjon basert på lokale råvarer av høy kvalitet ble en vinnerformel for Mør lokalmatprodusent fra Lilleelva gård i Vadsø, som ble regionvinner av Bedriftsutviklingsprisen i Finnmark.

Med utgangspunkt i et mindre sauebruk har Lilleelva gård på kort tid etablert et eget varemerke og oppført produksjonslokaler for videreforedling av kjøtt fra egne og andres dyr. Målet er lokalprodusert mat med høy kvalitet og bærekraftig produksjon, ifølge en pressemelding fra Innovasjon Norge.

 

Gården driftes av Sindre og Kristina Storegraven, som kjøpte gården i 2018 uten tidligere erfaring fra landbruk.

Det er flott å få anerkjennelse av alt arbeidet vi har lagt ned. Å fortelle alt om hva og hvor mye som arbeid som legges i dette, tror jeg blir vanskelig for de fleste å ta inn over seg. Det er lagt inn så mye innsats som overhode er mulig, sier Sindre Storegraven.

LES OGSÅ: Investerer 2 milliarder i nytt lakseslakteri på Lovund