Positivt år for Nergård

Klippfisk fra Nergård på Senja går i stor grad til det portugisiske markedet. (Foto: Nergård AS).
2014 ble et av de beste årene noensinne for Negård-konsernet på Senja, en av Norges største hvitfiskleverandører.

 

2014 ble et av de beste årene noensinne for Negård-konsernet på Senja, en av Norges største hvitfiskleverandører.

Nergård-konsernet har levert negative tall både i 2012 og 2013, men fjorårets tall viser et resultat før skatt på 74 millioner kroner, ifølge årsberetningen. Høye priser og stigende markedspriser er mye av grunnen, skriver Nord24. 

Økte volumer

-Vi økte våre kjøp av torsk, og det økte volumet er brukt til å ta markedsandeler i det europeiske markedet for fersk fisk, skriver konsernsjefen, Tommy Torvanger i årsrapporten.

Det fremgår også at selskapet har møtt betydelige vanskeligheter i markedet for pelagisk fisk, sild og makrell, og da spesielt i Russland og Ukraina. Torvanger beskriver det som «krigslignende tilstander», med handelssanksjoner og devaluering av lokal valuta.

Portugal og Italia

-For pelagisk fisk må vi i tiden fremover operere uten å kunne selge til det som i en årrekke har vært våre viktigste markeder, skriver konsernsjefen.

Men for hvitfisk er situasjonen adskillig lysere, og målet er å kunne levere fersk torsk året rundt.

-Vi opprettholder våre volumer av både saltfisk og klippfisk, og vi øker på tørrfisk. Fremover vil Portugal og Italia være viktige markeder for henholdsvis klippfisk og tørrfisk.

 

Tags