Petro-optimist i nord etterlyser større engasjement mot sør

Svært mange av de utlyste blokkene i 23. konsesjonsrunde (rosa på kartet) ligger helt inntil delelinjen mellom norsk og russisk sokkel. Det er der man, ifølge Kåre Storvik, har sjanse til å gjøre "elefantfunn". (Illustrasjon fra Oljedirektoratet).
-Mens resten av oljeverdenen stagnerer vokser virksomheten i nord – og det vil oljeselskapene være med på. Kåre Storvik er optimist, trass i lave priser og nedslående resultater.

 

- Mens resten av oljeverdenen stagnerer vokser virksomheten i nord – og det vil oljeselskapene være med på. Kåre Storvik er optimist, trass i lave priser og nedslående resultater.

Konsulentselskapet Storvik & Co, med nestor Kåre Storvik i spissen, var nylig til stede under Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger, og mener å kunne registrere stor internasjonal interesse for fremtidig petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Statoilnedtur ikke uventet

Og Statoils dårlige kvartalsresultat, og medfølgende utsettelse av bl.a. Aasta Hansteenfeltet, kommer ikke som noen overraskelse på Storvik. Det demper heller ikke optimismen.

- Dette har jo med kontraktene i Korea og andre steder å gjøre, kostnadsoverskridelser og tidsoverskridelser som igjen skaper store vanskeligheter når det skal rettes opp. Som for Goliat i Finnmark, sier Storvik til High North News.

Ikke nordnorske prosjekter

Det fremstilles som om det har med nordnorske prosjekter å gjøre, men opphavet til problemene ligger jo helt andre steder, mener Kåre Storvik.

Han ønsker å rette oppmerksomheten på det som tilsynelatende er stor internasjonal interesse for den 23. konsesjonsrunden, der søknadsfristen er 2. desember, med tildeling omkring april/mai neste år.

- Oljedirektoratet bekrefter den store interessen, og det gir grunnlag for optimisme fremover, sier Kåre Storvik.

Håper på «elefantfunn»

Det er håpet om å gjøre store funn, såkalte «elefantfunn», som trigger selskapene til å ville lete i Barentshavet. Statoil har boret flere letebrønner lenger vest, uten å gjøre noen store funn.

- Det er strategisk riktig at man nå har lyst ut leteområder helt opp mot grensen til russisk sokkel, der det tidligere er påvist store strukturer. Med så lave oljepriser som vi opplever nå, blir det enda viktigere at man gjør store funn, helst nært kysten, som man kan produsere fra i mange år fremover.

Snakker mest med hverandre

De strukturene som er påvist i grenseområdene gir grunnlag for fortsatt stor optimisme, mener Storvik, som etterlyser sterkere engasjement fra nordnorske aktører i kontakten med det internasjonale markedet.

-Hvis jeg skal være litt freidig, vil jeg si at en del nordnorske aktører er mer opptatt av å snakke med hverandre, enn med markedet. De har en tendens til å klumpe seg sammen i konferanser og møter i Nord-Norge, mens mange flere f.eks. ville hatt stor nytte av å være til stede under OTD i Stavanger.

Prioritering

-Hvorfor er det slik da, tror du?

-Det har jo med prioritering å gjøre, lengre skal jeg ikke driste meg til å analysere bakgrunnen. Men et langt liv innenfor denne bransjen har lært meg at kontakten med markedet er alfa og omega for å lykkes, avslutter Kåre Storvik.

Ledelsen i  Apply Sørco, Njål Selsvik og Per Hatlem (t. v) i samtale med brødrene Bjørn og Kåre Storvik, under OTD 2015. (Foto: Vidar Alfarnes).
Ledelsen i Apply Sørco, Njål Selsvik og Per Hatlem (t. v) i samtale med brødrene Bjørn og Kåre Storvik, under OTD 2015. (Foto: Vidar Alfarnes).

Tags