Pangstart på hvalsesongen: 30 dyr skutt

Nå er kvoten for årets hvalfangst fastsatt. (Photo: Anne-Line Brink/Flickr)
Hvalfangsten er kommet tidlig i gang i år, man må gå hele 10 år tilbake for å finne like gode fangsttall.
Hvalfangsten er kommet tidlig i gang i år, man må gå hele 10 år tilbake for å finne like gode fangsttall. 

21 skuter har konsesjon til å delta i årets hvalfangst, og fire av dem er allerede i gang med fangsten, som nå foregår utenfor Finnmarkskysten. 

I Norges Råfisklag, som håndterer førsteleddsomsetningen, kan de fortelle om en sjeldent god start på årets sesong: 

- Mandag denne uken var det totalt innmeldt 30 dyr, og vi må helt tilbake til 2005 for å finne et like høyt tall så tidlig i sesongen, forteller salgskonsulent Per Rolandsen i Råfisklaget. 

Til sammenligning var det på samme tid i fjor skutt 21 dyr, i 2013 var det skutt 7, og i 2012 var bare 3 dyr tatt på samme tid. 


Tidlig start

Årsaken til den gode starten i år er blant annet at ei av hvalfangstskutene kom ekstra tidlig i gang med fangsten. 

- Hvor tidlig de kommer i gang kommer an på når de er ferdige med vinterfisket, og kan rigge om til hvalfangst, forteller Rolandsen. 

Det er 21 skuter påmeldt i år, men en til som har søkt. Det er samme antall som tidligere år. Rolandsen tror de fleste er i gang med fangsten i løpet av mai. 

Det er Fiskeridirektoratet som fastsetter forskriften om hvalfangst, og tidligste tillatte start er 1. april. I år ble de første dyrene skutt i uke 15. 


Etterspørselen øker  

Etterspørselen etter hvalkjøtt har økt de siste årene, og selv om det er flere år siden hele makskvoten på 1286 dyr ble skutt, er det stadig flere vågehval som havner på norske matbord. 

Norges Råfisklag har hånd om førsteleddsomsetningen, og Per Rolandsen forteller at det i fjor ble skutt 736 dyr, mot 594 året før. 
Hva den totale fangsten blir i år er umulig å si. 

- Det kan ikke skytes mer enn det vi klarer å selge til kjøperne, forteller Rolandsen. 

Tags