Overfører direkte fra Arctic Dialogue

EU-ambassadør Helen Campbell er blant foredragsholderne under årets Arctic Dialogue. (Foto: European Union)

Nærmere 300 foredragsholdere og deltagere er påmeldt Arctic Dialogue 2014. Nordområdesenteret overfører direkte fra konferansen onsdag og torsdag.

Her finner du programmet til konferansen, som arrangeres ved Universitetet i Nordland i regi av Nordområdesenteret.

Arctic Dialogue samler alt fra toppolitikere til representanter fra forskning og næringsliv, og er den åttende konferansen i rekken. I år er temaet «Arktis i et globalt perspektiv – ressurser».

For å belyse temaet har arrangørene hentet også internasjonale bidragsytere; blant annet Islands president Olafur Ragnar Grimsson, EU-ambassadør Helen Campbell og ambassadører fra flere andre land.

Nordområdesenterets direktør Frode Mellemvik understreker at konferansen også har lykkes i å finne ypperligere foredragsholdere fra vitenskap og næringsliv, og trekker gjerne frem professor Laurence C. Smith fra University of California i USA som eksempel.

Særpreget ved Arctic Dialogue er muligheten konferansen gir studenter til å møte ekspertise på nordområdene. Master- og doktorgradsstudenter fra flere kontinenter er allerede på plass, for å følge et studieopplegg i regi av Universitetet i Nordland.

Arctic Dialogue samarbeider også i år med Nordland Musikkfestuke, som sørger for at konferansedeltakerne også får ta del i et kulturelt program.

 

AD 2014 - onsdag 19 mars:

Del 1:
http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/8426af8877574fd7b2c7653291306bdf1d

Del 2:
http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/af1b84934e5c4dee91be7e28b529192c1d

Del 3:
 http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/33d292dd67cf461497564cc1feb952e71d

Del 4: 
http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/a64a5fb818764f6188b340a8dd3a8fd91d

Del 5:
http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/01100b305f5046f5866805749cc6cf561d

Del  6:
 http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/ecd37eedece54e7a92cf8988ed6db5be1d

 

AD 2014 – torsdag 20 mars:


Del 1: 
http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/08c9b2c970d1423192f8d4ab2d8250491d

Del 2:
http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/223d20d4733d4a35aa4d0c784d8afa091d

Del 3:
 http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/ddea2bbc030f45f28dd6a246a5aba0431d

Del 4:
 http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/12eb668982db434cb1209d49859216171d

Del 5:
 http://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/3db955a05dbb486592c6600d88b18d441d

 

Tags