Oppdrettsnæringen i Troms kjøpte for 5,4 milliarder kroner

Hos Wilsgård lakseoppdrett på Senja i Troms. (Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima)
Havbruksnæringen i Troms kjøpte varer og tjenester for til sammen 5,4 milliarder kroner i 2015. 2,3 milliarder ble brukt i eget fylke. 


Havbruksnæringen i Troms kjøpte varer og tjenester for til sammen 5,4 milliarder kroner i 2015. 2,3 milliarder ble brukt i eget fylke. 

Det er Nofima som har gjennomført en ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen, et oppdrag de fikk fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. 

Troms Fylke er et stort havbruksfylke, med 150 havbrukskonsesjoner. Disse sysselsetter 877 årsverk, hvorav 272 av dem er innen slakteri og foredling. 

- Havbruksnæringen er blitt en betydelig næring i Troms fylke, og den skaper store verdier for kystsamfunnene fra nord til sør. Bare innenfor områdene transport, lagring, varehandel og verkste ble det gjort innkjøp for til sammen 462 millioner kroner 2015. Næringen bidrar til sysselsetting og verdiskaping langt utenfor det enkelte havbruksselskap, sier Trude Nilsen, administrerende direktør for Næringsforeningen i Tromsøregionen. 

Den kommunen som sitter igjen med den største andelen ringvirkninger er Balsfjord, hvor selskapene brukte 1,3 milliarder kroner. Årsaken er fiskefôr og kasser. Fiskefôrprodusenten Ewos og Bewi Polar, som produserer fiskekasser ligger i Balsfjord. Men også andre kommuner i fylket nyter fruktene av bransjen. Oppdrettsselskapene kjøpte varer og tjenester for 289 millioner kroner i Tromsø i 2015, og 122 millioner i Lenvik og Gratangen. I Ibestad ble det lagt igjen 110 millioner kroner samme år. 

- Rapporten viser at havbruksnæringen skaper betydelige verdier i form av arbeidsplasser, skatteinntekter og kjøp av varer og tjenester i alle delene av fylket, sier Nilsen. 

Også skatteinngangen påvirkes av havbruksnæringens tilstedeværelse. Det største havbruksselskapet i Troms, Lerøy Aurora har 266 medarbeidere, mens de øvrige 18 selskapene har fra 110 årsverk til 3-4. Havbruksnæringen er tilstede i 16 av kommunene i Troms. Skjervøy er kommunen som har størst skatteinngang fra ansatte i næringen, de har 242 innbyggere som jobber i bransjen, og det genererte i 2015 26 millioner kroner i skatt. Kommune nummer to på lista er Lenvik, som med 141 årsverk sysselsatt i havbruksnæringen kunne notere seg 13 millioner kroner i personskatt, opplyser en av forskerne bak rapporten, Roy Robertsen, i en pressemelding

 

 

 

Tags