Norges ambassadør i København: - Ting begynner å komme i gang her nå

Aud Kolberg, Norges ambassadør i København, på besøk på Svalbard. Foto: Privat. 

Danmark, Færøyene og Grønland har begynt en gradvis og forsiktig åpning. Aud Kolberg, Norges ambassadør i København, forteller at hun legger merke til at samfunnet begynner å komme i gang igjen. Hun tror likevel at de må tenke annerledes på måten de jobber på en stund til.  

Gatene i København er vanligvis overfylte av folk; turister og lokale. Nå får Aud Kolberg, Norges ambassadør i Danmark, virkelig sett den flotte, gamle byen og alle de fine bygningene mens hun sykler til jobb i vårsola. 

Hun synes det har vært noe spesielt å sykle rundt i København under coronakrisen. 

- Ettersom du tilbringer tiden her så blir det nesten litt «spooky» siden det er så få ute. I gatene og parkene er det noen. Folk kan være ute bare de passer på avstanden. Norge og Danmark har på den måten hatt en veldig lik tilnærming til smittehåndtering.

Danmark var tidlig ute med omfattende tiltak for å bremse spredningen av coronaviruset. Danske myndigheter stengte grensene 14. mars. Skoler og barnehager stengte 11. mars. Også kafeer og restauranter har holdt stengt, i motsetning til i Norge hvor de kan være åpne dersom de følger strenge retningslinjer. 

- Vi merker at det er stor interesse hjemme i Norge for hva som skjer i Danmark. Det skyldes nok at våre to land har en ganske lik tilnærming både til smitteverntiltak, og ikke minst de økonomiske redningspakkene. Det er krevende beslutninger med store konsekvenser både sosialt og økonomisk, og da er det nyttig å samle inn erfaringer og ideer også fra nærstående land. 

- Den største forandringen kom tidlig her fordi Danmark var raskt ute med å lukke ned. Vi etablerte at vi skulle gå i to team, slik at de to teamene gikk på jobb annenhver dag. Skulle noen bli smittet, er vi mange nok som ikke har vært nær de syke slik at det ikke vil påvirke vår virksomhet. 

Siden midten av mars har Kolberg derfor ikke sett halvparten av de ansatte på ambassaden.

Hun sier de jevnlig har videomøter hvor de snakker sammen og alle ansatte deltar, og at det virker som folk setter pris på denne daglige innsjekken. 

Aud Kolberg, Norges ambassadør i Danmark. Foto: Privat. 

Mer kontortid

For den norske ambassadøren i København har de siste ukene bestått av mer kontortid enn det hun er vant til. 

- Den vanlige aktiviteten som vi ambassadører har nå er annerledes. Vi er til vanlig ofte på farten og skal være Norges ansikt utad. Vi skulle deltatt på en rekke ting, reist rundt og besøkt andre deler av landet og konsulater. 

Norge har 14 honorære konsulater i riksfelleskapet Danmark, Grønland og Færøyene. Norges ambassade i København er Norges eldste utenriksstasjon, grunnlagt i 1905. 

Samme år og fram til 1906 var den norske diplomaten Fritz Wedel Jarlsberg regjeringens utsending til København, mannen som 15 år senere skulle signere Svalbardtraktaten på Norges vegne. 

I 2017 tiltrådte Aud Kolberg som Norges ambassadør og ble Norges første kvinnelige ambassadør til Danmark. 

Fra den gamle murbygningen som befinner seg i nærheten av den danske turistattraksjonen og skulpturen «Den lille havfrue» kan hun se utover havna. Oslobåten, kjent som danskebåten for nordmenn, ligger rolig til kai hele tiden. 

- Innholdet i vår arbeidshverdag har forandret seg veldig. Det som er en ambassadørs daglig virke er kansellert; dette med å nettverke personlig. Vi har avlyst mange spennende kultur- og næringslivarrangementer. Vi skulle hatt flere politiske besøk blant annet fordi Danmark har formannskap i Nordisk ministerråd. Derfor skulle vi hatt mange ministre både hit til København, til Færøyene og kanskje til Grønland. Alt dette er lagt på is. 

Et sammenvevd Norden

Kolberg sier at møtene kan bli avholdt senere, men at det kommer an på reiserestriksjonene. For innad i det sammenkoblede Norden er det nå strenge regler for reising mellom landene. 

- Det merker vi at i økende grad blir et problem fordi livet i Norden er så sammenvevd for mange. Det er mange familier som bor et sted, men har familie et annet sted og som bor og arbeider på kryss og tvers. Når det går uke etter uke at du ikke kan besøke familien eller reise dit du skulle blir det krevende.

- Vi har mange henvendelser fra både nordmenn og dansker, rundt 30 til 40 hver dag per telefon, som spør om de kan reise den ene eller den andre veien. Vi har lagt informasjon ut på våre hjemmesider og henviser til det myndighetene sier i både Norge og Danmark. 

Men innad i Danmark startet en gradvis åpning av landet forrige uke. Mandag denne uken merket også Kolberg mer trafikk i byen. 

Ambassadør Kolberg i forbindelse ved besøk Ilulissat, Grønland. Foto: Privat. 

- Ting begynner å komme i gang her nå og åpner mer opp. Flere barn er på plass i barnehager og småskolene igjen. Man har åpnet opp de såkalte frie yrkene som frisører og massører. Men alle kafeer og restauranter er fortsatt stengt i Danmark, i motsetning til i Norge hvor de kan være åpne.

Grønland som nærmest har vært hermetisk lukket åpner forsiktig opp. Også Færøyene letter på tiltak og restriksjoner for å gradvis åpne opp samfunnet igjen.  

Kolberg sier de ikke har hatt noen konsulære saker på Grønland eller Færøyene under coronakrisen. De totalt 11 smittede på Grønland er friskmeldte og både Grønland og Færøyene anser seg nå som smittefrie, forteller hun. 

Also read

En annerledes hverdag framover

Selv om samfunnet gradvis åpner opp tror Kolberg det kommer til å ta lenger tid før hennes arbeidsdag blir helt normal igjen. 

- Jeg, sammen med mine andre nordiske kolleger, skal kanskje begynne å ha noen møter med danske politikere og embetsfolk, men foreløpig er det et krav om at ikke flere enn ti personer er samlet.  

Hun sier hun har kontakt med andre ambassadører, særlig de nordiske, og at det er et eget nettverk mellom de kvinnelige ambassadørene. Kontakten er likevel noe mindre nå fordi alle har vært opptatt av sin egen situasjon, deres land og landets relasjon til Danmark, forteller hun. 

Men nylig deltok Kolberg på et webinar sammen med Sveriges og Finlands ambassadører til Danmark, arrangert av Dansk Industri.

- Der var det 75 danske bedrifter påmeldt og vi snakket om situasjonen i våre land. Man ser nå på hvordan vi kan promotere ting innenfor kultur, litteratur, musikk og film; hva vi kan gjøre for å fremme norsk kultur på våre sosiale medier-plattformer istedenfor gjennom fysiske møter. Vi ser på hvilke andre temaer utover corona som vi kan gripe fatt i og snakke med folk om over telefon eller møte etter hvert.

- Vi må nok tenke annerledes på måten vi skal jobbe på fremover. I hvert fall i noen måneder til. Mye av det vi hadde tenkt å gjøre før sommeren kan vi ikke gjøre. Jeg vet heller ikke om vi får gjort det til høsten. Det er uvant for oss å ikke ha en tidshorisont å forholde oss til. 

Nøkkelord