Nordflåten øver på å beskytte Russlands arktiske grenser

Tirsdag annonserte det russiske forsvarsministeriet at Nordflåten er i gang med en planlagt kommando- og stabsøvelse. Denne går ut på å praktisere ledelse av skips- og ubåtstyrker, luftstyrker og kysttropper mens de løser kamptreningsoppgaver for å beskytte Russlands arktiske grenser.

Involvert er rundt 20 skip og støttefartøy, fem fly og cirka 50 enheter med kamp- og spesialutstyr. Den praktiske delen av treningen vil gå over flere dager.

Den russiske øvelsen innledes samtidig som stor norskledet og britiskledet alliert militær øvingsaktivitet i Nord-Norge går mot slutten.

Det russiske forsvarsministeriet informerer også om at Nordflåtens fregatt Admiral Kasatonov er på vei nordover fra operasjoner i Middelhavet. Fregatten skal øve i det nordøstlige Atlanterhavet før den returnerer til flåtens hovedbase i Severomorsk, Murmansk fylke.