Lover penger til kommuner som frivillig slår seg sammen