Nei til energieksport

SKS la i dag fram regnskapet for 2014. (Foto: SKS Salten Nettjenester AS)
Nordland Arbeiderparti vil ha mer kraftforedlingsindustri i Norge, og går imot planene om flere strømkabler til utlandet.

Nordland Arbeiderparti vil ha mer kraftforedlingsindustri i Norge, og går imot planene om flere strømkabler til utlandet.

 -Dårlig klimapolitikk og dårlig industripolitikk. Det sier gjenvalgt leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, dersom det ikke legges til rette for videre utbygging av norsk industri basert på renn vannkraft.

 Dårligere rammebetingelser

 I uttalelsen fylkespartiet vedtok i helgen heter det at;

 «Både Norge og Europa vil i årene framover få økt tilgang på energi.  Dette vil gi grunnlag for utvikling av norsk landbasert industri.

 Nordland Arbeiderparti mener det er viktig å legge til rette for kraftforedlende industri i Norge og går mot etableringen av de planlagte utenlandskablene for eksport av norsk elektrisk kraft. Norge kan ikke ha en nettpolitikk som gir vår industri dårligere rammebetingelser enn våre konkurrentland.»

 Ny industrimelding

Fylkespartiet tar også til orde for en ny industrimelding for Norge.

-Den siste kom for 17 år siden, det er på tide med en ny, sier Skjæran, og legger til at Nordland skal sette sitt preg på Arbeiderpartiets industripolitikk.

 Innsats på flere områder

-Vi mener Norge trenger en ny industristrategi, og at innsatsen må økes på flere områder:

Skatte- og avgiftssystemet må legge til rette for ny industri basert på fornybar energi. Vi må ha en aktiv statlig eierpolitikk og virkemiddelapparatet må bygges ut, og vi må satse på forskning og utvikling, sier Bjørnar Skjæran.

 

Gjenvalgt leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, vil at fylkespartiet skal prege APs industripolitikk fremover. (Foto: Nordland AP).
Gjenvalgt leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, vil at fylkespartiet skal prege APs industripolitikk fremover. (Foto: Nordland AP).

Tags