Mulig flertall for folkeavstemning om uranutvinning på Grønland

Kravet om folkeavstemning over om Grønland skal tillate utvinning av uran er stigende. Og det kan være flertall i nasjonalforsamlingen Inatsisartut for en avstemning. Bildet er fra feltundersøkelser i Kvanefjell. (Foto: GME).
Grønlands potensielle fremtid som uraneksportør er omstridt, og kravet om folkeavstemning er økende. Og i parlamentet kan det være flertall for at folket skal få si sin mening.

 

Grønlands potensielle fremtid som uraneksportør er omstridt, og kravet om folkeavstemning er økende. Og i parlamentet kan det være flertall for at folket skal få si sin mening.

Det hersker stor usikkerhet ved om Grønland skal, eller vil, bli et land som eksporterer uran. Og konfliktnivået stiger etter hvert som tiden for en avgjørelse kommer nærmere. Gruveselskapet Greenland Mining & Energy Ltd. (GME) forbereder en søknad om å få utvinne uran fra forekomsten i Kvanefjell, sør på Grønland.

Fordeling av ansvar

Nylig har også Danmark og Grønland utarbeidet en avtale om ansvarsfordeling når det gjelder eventuell uraneksport. Også denne avtalen står det strid om, og den skal forelegges de to lands nasjonalforsamlinger som lovforslag i løpet av første halvår 2016. 

Krav om folkeavstemning øker

På Grønland vokser kravet om folkeavstemning over temaet, og reelt sett er det flertall i den grønlandske nasjonalforsamlingen, Inatsisartut, for en folkeavstemming.

Begge opposisjonspartiene, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, ønsker å gi folket rett til ås i sin mening, men det er uklart om de ønsker en nasjonal avstemning, eller om de vil nøye seg med en regional.

Flertallet vipper

De to partiene har til sammen 14 av 31 representanter i Inatsisartut, mens de tre regjeringspartnerene Siumut (11), Demokraatit (4) og Atassut (2) har 17. Og det er Atassut som nå har skapt uklarhet omkring hvem som mener hva.

Nylig tok nemlig dette partiets representant, Steen Lynge, også til orde for folkeavstemning om uran. Avisen Sermitsiaq henviser til et intervju Lynge gjorde med Nuuk TV, der han forteller at han forbereder et forslag for Inatsisartut om en landsomfattende folkeavstemning om temaet uran. 

Selvstyreregjeringen er taus

Hvis det er slik at Atassut dermed har snudd i dette spørsmålet er det plutselig flertall i nasjonalforsamlingen for folkeavstemning, noe som kanskje kan forsinke GMEs planer.

Det er uklart hva regjeringen (Naalakkersuisut), under ledelse av Siumuts Kim Kielsen egentlig mener om saken. Den forrige Naalakkersuisut, som ble ledet av Aleqa Hammond fra samme parti som Kielsen, lovet i sin tid folkeavstemning, men den nye selvstyreregjeringen har hittil vært taus.

-Still planer i bero!

Nå forlanger også miljøorganisasjonen Avataqs leder, Mikkel Myrup, at hele uranprosjektet stilles i bero inntil det er avklart hvordan en avstemning blant befolkningen eventuelt skal gjennomføres.

Les også: Danske forskere roser uranavtale 

 

Atassuts Steen Lynge vil ha folkeavstemning om uranspørsmålet, og kan ha snudd flertallet i nasjonalforsamlingen på Grønland. (Foto: Naalakkersuisut).
Atassuts Steen Lynge vil ha folkeavstemning om uranspørsmålet, og kan ha snudd flertallet i nasjonalforsamlingen på Grønland. (Foto: Naalakkersuisut).

Tags