Mohnprisen til The Meaning of Ice

Shari Fox Gearheard har koordinert arbeidet innenfor The Meaning of Ice. Prosjektet deler den aller første Mohnprisen med forsker Eddy Carmack. (Begge foto: Priovat).
Teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack ble utnevnt som vinnere av den aller første internasjonale Mohnprisen.


Teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack ble utnevnt som vinnere av den aller første internasjonale Mohnprisen.

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, kunngjorde prisvinnerne tirsdag i Tromsø

Mohnprisen deles ut for fremragende forskning relatert til Arktis, i år for aller første gang.

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet: "Etter grundig evaluering av de nominerte anbefales at teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack blir rangert på en felles førsteplass, for sitt banebrytende bidrag til utvikling av arktisk forskning og kunnskap om det arktiske system".

Forskningsgruppen bak The Meaning of Ice består av en kjerne på 13 forskere og urfolkseksperter fra Alaska, Canada og Grønland.

Prosjektet «The Dynamics of Human-Sea Ice Relations: Comparing Changing Environments in Alaska, Nunavut, and Greenland» ble gjennomført fra 2006 til 2011.

Prosjektet involverte over 40 deltakere, et overveldende flertall av deltakerne er urfolkseksperter med enestående, erfaringsbasert kunnskap om Arktis.

Dr. Eddy Carmack er seniorforsker emeritus, klimaforsker og oseanograf. Fra 1986-2011 var han tilknyttet det føderale departementet Fisheries and Oceans Canada.

Om Mohnprisen

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis - Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse. (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). 

Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut hvert 2. år.

Les mer utførlig om prisen her.

Tags