Må si opp 400 ansatte

Markedet er i stor endring, noe som krever en annen lederprofil, sier styret i LKAB. (Foto: Fredric Alm)
LKAB fikk regelrett juling i 2014, resultatet falt med 7 milliarder kroner.
LKAB fikk regelrett juling i 2014, resultatet falt med 7 milliarder kroner. 

Lave jernmalmpriser tvinger konsernet til store kostnadskutt, som å si opp 400 ansatte. 
Mens konsernet i 2013 hadde et resultat før skatt på 7,768 milliarder (svenske) kroner endte 2014 på 594 millioner. Et resultatfall på hele 92 prosent. 

Konsernet la fredag fram sitt årsregnskap, og ikke uventet har de lave jernmalmprisene satt spor. 
Konsernsjef Lars-Eric Aaro skriver i sin redegjørelse at resultatet speiler endringen i markedet for jernmalm. Stort tilbud og mindre etterspørsel enn tidligere har presset prisene ned til det laveste nivået man har sett de siste fem årene. 


Foredling gir fortrinn 

Lyspunktet er fortsatt god etterspørsel etter LKABs foredlede produkter, som jernpellets, som selskapet har satset tungt på. Satsingen gir en prisfordel i dårlige tider. 

- Det viser at vi er rett posisjonert når vi tilbyr kundene klimasmarte jernmalmpellets. Vi ønsker også å øke produksjonen av foredlede produkter, og det vil i hovedsak skje gjennom økt pelletsproduksjon i Kiruna, sier Aaro. 

Lave jernpriser tvinger nå selskapet til å gjøre en rekke innsparinger i løpet av 2015 og 2016. Kostnadene skal senkes kraftig, og tas ned med 700 millioner kroner. Det betyr i første omgang en ansettelsesstopp, reforhandling av innkjøpsavtaler, og at 400 personer kommer til å miste jobben. 

Effekten av omstruktureringen vil bli størst i 2016. Investerer i ny produksjon

Parallelt med innsparingsoperasjonene skal selskapet fortsette investeringene og vekstplanene i Svappavaarafeltet sørøst for Kiruna. De nye gruvene skal gi selskapet økt fleksibilitet og kompensere for eventuelle forstyrrelser i underjordsgruvene. Gruvberget er i produksjon, og i Mertainen gjøres det klart til produksjonsstart. 

Planene om å øke produksjonen står fortsatt fast, på sikt skal volumet opp med 35 prosent, og ambisjonen er å øke volumet av foredlede produkter. Byflytting

Konsernsjefen er klar på at selskapets konkurransekraft avhenger av at lokalsamfunnene hvor de har virksomhet fortsetter utviklingen sin og at LKAB lykkes i sin samfunnsutvikling -som i Kiruna blant annet innebærer å flytte store deler av byen.

I 2014 ble det brukt 1,354 milliarder kroner til samfunnsutvikling, og de utestående forpliktelsene er ved årsskiftet satt til 11,683 milliarder kroner. 


Nøkkeltall 2014 (2013 i parentes) 

(Alle tall i millioner)

Nettoomsetning: 
20.615 (23.873)

Driftsresultat: 
570 (7.639)

Resultat finansielle poster: 
24 (129)

Resultat før skatt:
594 (7.768)

Periodens resultat:
347 (6.032) 

Lars-Eric Aaro. (Foto: Alm & ME AB)
Lars-Eric Aaro. (Foto: Alm & ME AB)
LKAB (Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag)

Svensk statseid gruveselskap etablert i 1890. 
Er nå den største jernmalmprodusenten i Europa. 
Selskapet har hovedkontor i Luleå, og driver gruver og foredlingsverk i Kiruna og malmberget, samt pelletsverk i Svappavaara. 

Store deler av jernmalmen transporteres til Narvik med Ofotbanen, og skipes derfra. 


Tags