Legger ny fagskole til Tjeldsund

Norges brannskole ligger i Tjeldsund. (Kart: Google)
Regjeringen har i dag bestemt at fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell skal legges til Norges Brannskole i Tjeldsund.
Regjeringen har i dag bestemt at fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell skal legges til Norges Brannskole i Tjeldsund. 

Det styrker både utdanningstilbudet nasjonalt og selve skolen. 

- Dette er fantastisk for fagmiljøet i Tjeldsund, men også for hele landsdelen. Her leverer regjeringen en skikkelig gladnyhet. Dette vil også bidra til å sikre kompetansen for hele landet, sier stortingsrepresentant fra Nordland og medlem av justiskomiteen på Stortinget, Margunn Ebbesen (H).


Høgskolen i Harstad

Norges Brannskole i Tjeldsund er landets eneste nasjonale utdanningsinstitusjon for utdanning av brann- og redningsvesenest personell. Skolens infrastruktur og kompetanse er grunnlaget når den nye fagskolen skal utvikles. 

Fagskolen vil være underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Deler av teoriundervisningen skal skje i samarbeid med Høgskolen i Harstad. 

- Dermed får flere nordnorske utdanningsinstitusjoner nyte godt av denne opprettelsen, sier Ebbesen. 


Ansvar for egen utdanning

Behovet for en offentlig godkjent fagskole ble påpekt allerede i 2012 av et utvalg ledet av Erling Lae. I 2013 fikk Justis- og beredskapsdepartementet overlevert en brannstudie som støttet at ledelse, kompetanse og systematisk læring må vektlegges i framtidens brann- og redningsvesen. 

- Det har vært svært viktig å få på plass en offentlig utdanningsmodell hvor studentene tar ansvar for egen utdanning innenfor det ordinære systemet, som andre studenter. Det er store kompetanseforskjeller i kommunene, noe som ikke er tilstrekkelig i henhold til oppgavene som personellet blir stilt overfor, sier Ebbesen. 

Det etableres også en avdeling i Stavern underlagt fagskolen, hvor utdanning av operatører ved nødmeldingsentraler og opplæring innen samvirke og samhandling mellom nødmeldesentralene skal gjennomføres.  


Utdanningen avventer nå endelig faglig godkjenning og er beregnet til å starte opp høsten 2018. Tilbudet er lagt opp til å være en toårig fagskole med totalt 320 studenter, med et årlig opptak på 160 studenter.

Margunn Ebbesen (H). (Foto: Stortinget)
Margunn Ebbesen (H). (Foto: Stortinget)

Tags